Datagedreven werken

M&I/Partners helpt overheidsorganisaties met de transformatie naar een datagedreven en data intelligente organisatie.


Gestructureerd inzicht in en gebruik van data wordt steeds belangrijker. Overheidsorganisaties zijn meer en meer bezig met het optimaal benutten van gegevens. Overheidsorganisaties hebben verschillende doelen met data. De een wil datagedreven werken en de ander wil een start maken met het op orde krijgen van de gegevens voor de wet- en regelgeving. M&I/Partners adviseert en ondersteunt organisaties met datamanagement en datagedreven werken. Samen met u zorgen wij dat de beloofde toegevoegde waarde van data in de praktijk gerealiseerd wordt. Van visie en strategie, naar inrichting en implementatie. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties met de transformatie naar een datagedreven en data intelligente organisatie. 

  • Toekomstgerichte visie op datamanagement en datastrategie inclusief de inrichting en implementatie.
  • Toekomstgerichte strategie en visie op datagedreven werken inclusief de inrichting en implementatie.
  • Kwartiermaker, projectleider en programmamanager datagedreven werken (starten met data, veranderen met data).
  • Advisering en coaching op strategisch en tactisch niveau.
  • Advisering en coaching op het gebied van data governance en datakwaliteit
  • Inrichten van de data-architectuur.
  • Opzetten en inrichten van een data intelligence organisatie


Hoe volwassen is uw organisatie in datagedreven werken?

Met de Business Intelligence Radar meten we de volwassenheid van de organisatie op het gebied van datagedreven werken en BI.

Ontdek de BI-Radar