ICT-sourcing en regie

M&I/Partners adviseert en begeleidt u en uw organisatie bij het bepalen van de juiste sourcingstrategie, het begeleiden van uw selectietrajecten, het uitvoeren van contractmanagement en bij succesvolle ICT-regie.


Iedereen heeft het tegenwoordig over SaaS, Cloud en ICT-sourcing, maar wat kan het voor mij opleveren, en welke nadelen en risico’s kleven er aan, of is het alleen maar rozengeur en maneschijn? M&I/Partners adviseert en ondersteunt klanten bij het bepalen van de juiste sourcingstrategie, het begeleiden van trajecten voor het selecteren van ICT-dienstverleners en adviseren over de inrichting van succesvolle ICT-regie.

ICT-vragen

Waar ICT vroeger een handig hulpmiddel was, is het nu voor bijna alle organisaties van strategisch belang. Het goed en veilig laten functioneren van ICT wordt echter steeds complexer. Ook ontstaan er steeds nieuwe behoeften vanuit de eigen organisatie en gaan de ontwikkelingen op ICT-gebied razendsnel. Dit leidt vaak tot vragen.

 • Hoe kan ik mijn ICT veilig en up-to-date houden én voldoende tijd overhouden om te voldoen aan de wensen van de business?
 • In hoeverre moet ik alle ICT-zaken zelf uitvoeren? Welke meerwaarde biedt mij dit, of kan ik bepaalde zaken beter outsourcen, en zo ja waar trek ik dan de grens? En wat betekent dit voor de hoogte van de kosten en flexibiliteit?
 • Iedereen heeft het over ‘cloud’. Wat is dat? Is het wel veilig? Moet ik daar op businessniveau over nadenken of is het puur een onderwerp voor de I&A-afdeling?
 • Kan ik op dit moment wel zaken outsourcen, of moet ik eerst zelf nog bepaalde zaken op orde brengen?
 • Is outsourcing wel de oplossing voor mijn probleem?
 • Als ik bepaalde delen wil outsourcen, moet ik dan outsourcen naar een commerciële ICT-dienstverlener, of kan ik beter samenwerking zoeken met vergelijkbare organisaties, of aansluiten bij een shared service center?
 • Hoe selecteer en contracteer ik een passende ICT-dienstverlener?

Hoe wij u kunnen helpen?

M&I/Partners adviseert en begeleidt u en uw organisatie met pragmatische totaal- en maatwerkoplossingen. Of het nu gaat om het bepalen van de juiste sourcingstrategie, het begeleiden van uw selectietrajecten, het uitvoeren van contractmanagement of succesvolle ICT-regie. De belangrijkste succesfactor is dat wij een nauwe samenwerking met u aangaan. Samen komen we tot een passende oplossing. Wij maken het verschil door kennis van uw sector te combineren met expertise op het gebied van infrastructuur, beheer, kosten, aanbestedingsprocedures en kennis van de markt van ICT-dienstverleners. Als onafhankelijk adviesbureau hebben wij geen belangen bij bepaalde uitkomsten, anders dan dat we de best passende oplossing zoeken voor uw specifieke situatie.

 • Sourcingstrategie
  M&I/Partners adviseert en begeleidt zorg- en overheidsinstellingen bij het bepalen van de juiste cloud- en of sourcingstrategie in de digitale wereld. Bekijk het stappenplan voor het opstellen van een cloud- en sourcingstrategie. Een passende sourcingstrategie is vaak het vertrekpunt van een succesvolle inzet van ICT in uw organisatie. Wij bieden ondersteuning bij het vaststellen of herijken van de ICT-sourcingstrategie. Betere ICT-dienstverlening, meer (kosten)flexibiliteit, focus op kernactiviteiten en ontzorgen kunnen redenen zijn om (delen van) de ICT-dienstverlening uit te besteden. Door onze ervaring en focus op de zorg en overheid zijn wij goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in deze markten en van uw bedrijfsprocessen.
  Bij het opstellen van de sourcingstrategie is de basisvraag “hoe de ICT het beste georganiseerd kan worden?” Kunnen we het beste alles zelf blijven doen? Moeten we bepaalde delen outsourcen? Zo ja welke delen dan en aan wat voor soort marktpartij? Moeten we samenwerken met gelijksoortige organisaties of wellicht aansluiten bij een Shared Sevice Centrum? En wat vereist dit alles van mijn eigen organisatie? Uiteraard zijn ook de financiële consequenties van een keuze van belang. Met onze jarenlange ervaring zijn wij in staat een realistische business case op te stellen. Onze financiële kennis is opgebouwd door eerdere uitgevoerde selectietrajecten en uit de resultaten van de jaarlijkse ICT Benchmarks die wij in diverse sectoren uitvoeren.
 • Selectietrajecten
  De juiste ICT-dienstverlener kiezen is een kunst op zich. Wij ondersteunen en adviseren bij de ICT-inhoudelijke en juridische zaken. Ook kunnen we de uitvoering van het selectietraject grotendeels uit handen nemen. Onderhands selectietrajecten en Europese aanbestedingen hebben voor ons geen geheimen. We weten hoe we voor u tot de best passende uitkomst komen. Als resultaat beschikt u over een getekende overeenkomst met een professionele ICT-dienstverlener, waarin alle voor u relevante zaken zijn vastgelegd. 
 • Projectleiding transitie
  Na het kiezen van de ICT-dienstverlener vindt er een transitie plaats van de huidige situatie naar de situatie waar de geselecteerde ICT-dienstverlener haar diensten verleent. Tijdens een transitie kunnen wij ondersteunen door de projectleiding op ons te nemen en single point of contact te zijn voor de geselecteerde ICT-dienstverlener. Zo kunt u zich tijdens de transitie blijven focussen op de dagelijkse gang van zaken. 
 • Regieorganisatie
  Nadat bepaalde ICT-zaken geoutsourcet zijn bent u niet klaar. Het blijft nodig om de (continu veranderende) ICT-behoefte van uw organisatie af te blijven stemmen met de gecontracteerde en geleverde ICT-dienstverlening, om u ervan te verzekeren dat deze bij elkaar aansluiten. M&I/Partners ondersteunt u om te zorgen dat de juiste regieorganisatie en -processen worden ingericht. 
 • Second opinion
  Soms hapert de informatievoorziening van uw organisatie omdat informatiesystemen niet naar behoren functioneren. Gebruikers ontevreden zijn. Of een leverancier niet voldoet aan de verwachtingen. Herkenbaar? Wij brengen de problematiek in kaart, adviseren u over mogelijke oplossingen en helpen u met het voorkomen van problemen in de toekomst. Ook als u twijfelt of uw kosten wel marktconform zijn, kunnen wij u hier antwoord opgeven. 

Meer weten?

Benieuwd wat M&I/Partners voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Bas aan de Wiel of Marco Ebbers.Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden

Relevante cases

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en omgevingsdienst ZHZ – Europese ICT-aanbesteding

Dienst Gezondheidzorg Jeugd Zuid Holland Zuid en Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid nemen de ICT-dienstverlening af bij het Shared Service Centrum Drechtsteden. Beide organisaties vroeg zich af in hoeverre de omvang en kwaliteit van de dienstverlening en de prijs die hiervoor berekend wordt door het SCD (nog) marktconform is. Zij schakelden de hulp in van M&I/Partners.

Lees verder

Kennis is er om te delen!

Outsourcing is vandaag de dag een bekend begrip in de overheid en zorg. We lezen  steeds vaker over een ICT-sourcingstrategie. Maar welke strategie kies je? Wij hebben vijf ICT-sourcingstrategieën met hun kenmerken gedefinieerd.

Lees verder

Steeds meer gemeenten besteden hun ICT uit aan een commerciële dienstverlener of aan een Shared Service Center (SSC). Veel SSC’s die ICT-diensten leveren zijn vroeger opgestart om de gemeenten zoveel mogelijk ICT-techniek uit handen te nemen. Nu de SSC’s de meeste ‘harde’ techniek ook zelf weer outsourcen en applicaties steeds meer SaaS worden, doemt de vraag op hoe de toekomst van SSC’s eruitziet.

Lees verder