Wet- en regelgeving

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties op het gebied van wet- en regelgeving en het snijvlak met de informatievoorziening.


Er komt veel op gemeenten af in het kader van wet- en regelgeving (Wet Digitale Overheid, Wet Open Overheid, Omgevingswet, AVG, BIO). Dit is geen eenvoudige opgave, gezien de veelheid en verwevenheid van processen. Gemeenten hebben soms moeite om de juiste acties uit te zetten. Wij adviseren en ondersteunen gemeenten bij het ordenen en uitzetten van de juiste acties. M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties op het gebied van wet- en regelgeving en het snijvlak met de informatievoorziening. 

Hoe kunnen wij u helpen?

  • Strategie en visievorming.
  • Quickscan / impactanalyse nieuwe wetgeving.
  • Advisering op strategisch en tactisch niveau.
  • Project- en programmaondersteuning.
  • Ondersteuning bij de succesvolle implementatie van wet- en regelgeving met een IV-component.
  • Interim-management.
  • Implementatietrajecten.
  • Selectie- en begeleiding van aanbestedingen.


Het is zover! …De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingevoerd en brengt een serie aan grote veranderingen met zich mee. Naast nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe systemen binnen het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (DSO), …

Lees verder

De Wet open overheid is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo verplicht overheden, onder andere, om …

Lees verder

Wil jij samen met gepassioneerde en ervaren professionals werken aan uitdagende en impactvolle projecten in de overheid en zorg?

Bekijk onze vacatures