ICT-visualisaties

ICT-visualisaties


Van alle onderwerpen waar bestuurders, programma- en projectmanagers mee te maken krijgen, is informatievoorziening één van de meest complexe. Terwijl de invloed van de informatievoorziening op het primaire proces steeds verder toeneemt, hebben maar weinig beslissers de technische achtergrond om kansen, risico's en mogelijke impact van ICT-beslissingen te overzien. Daarnaast zijn er weinig techneuten die in staat zijn de essentie van ICT-onderwerpen begrijpelijk te verwoorden, zonder te vervallen in simplificatie.

Visualiseren van complexe ICT-onderwerpen

Beeld is een krachtig middel om complexe onderwerpen op het snijvlak van management en informatievoorziening hanteerbaar te maken. M&I/Partners maakt visueel aantrekkelijke en toegankelijke overzichten van applicatielandschappen om de scope en impact van een ICT-strategie of ICT-verandertrajecten inzichtelijk te maken. U kunt M&I/Partners ook inschakelen voor toegankelijke visualisaties over complexe ICT-onderwerpen in het algemeen.


Visualiseren ICT-vraagstukken

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners beschikt over adviseurs en architecten die vorm en inhoud combineren. Hierdoor zijn ze in staat zijn de essentie van complexe ICT-vraagstukken te doorgronden én om die essentie te vervatten in een toegankelijke visualisatie of vormgeving. Aarzel niet om samen met ons te verkennen hoe M&I/Partners u bij kan staan met het visueel ondersteunen van visievorming, besluitvorming of het presenteren van project- of programmaresultaten. 
Maak kennis met

Meer achtergrond over onze architectuurstijl?Relevante case

Politie: één digitaal loket voor alle vreemdelingeninformatie

Politie: één digitaal loket voor alle vreemdelingeninformatie

Vanuit het programma Keteninformatisering werkt de Nationale Politie nauw samen met haar partners aan de digitalisering van onderlinge informatie-uitwisseling in de Vreemdelingenketen. Om nog efficiënter (kortere doorlooptijd) en minder foutgevoelig (effectiever) samen te werken in de keten ondersteunt M&I/Partners bij de stap naar volledig digitaal werken.

Lees verder

Meer relevante kennis opdoen

Zijn informatiearchitecten goede bankovervallers?
24-11-2020

Zijn informatiearchitecten goede bankovervallers?

Lees meer
Angst voor architectuur
18-06-2018

Angst voor architectuur

Lees meer