ICT-visualisaties

M&I/Partners maakt visueel aantrekkelijke en toegankelijke overzichten van applicatielandschappen om de scope en impact van een ICT-strategie of ICT-verandertraject inzichtelijk te maken.


Van alle onderwerpen waar bestuurders, programma- en projectmanagers mee te maken krijgen, is informatievoorziening één van de meest complexe. Beslissers hebben vaak niet de technische achtergrond om kansen, risico's en mogelijke impact van ICT-beslissingen te overzien. En er zijn weinig techneuten die in staat zijn de essentie van ICT-onderwerpen begrijpelijk te verwoorden, zonder te vervallen in simplificatie.

Visualiseren van complexe ICT-onderwerpen

Beeld is een krachtig middel om complexe onderwerpen op het snijvlak van management en informatievoorziening hanteerbaar te maken. M&I/Partners maakt visueel aantrekkelijke en toegankelijke overzichten van applicatielandschappen om de scope en impact van een ICT-strategie of ICT-verandertraject inzichtelijk te maken. U kunt M&I/Partners ook inschakelen voor toegankelijke visualisaties over complexe ICT-onderwerpen in het algemeen.


Visualiseren ICT-vraagstukken

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners beschikt over adviseurs en architecten die vorm en inhoud combineren. Hierdoor zijn ze in staat de essentie van complexe ICT-vraagstukken te doorgronden én om die essentie te vervatten in een toegankelijke visualisatie of vormgeving. Aarzel niet om samen met ons te verkennen hoe M&I/Partners u bij kan staan met het visueel ondersteunen van visievorming, besluitvorming of het presenteren van project- of programmaresultaten. Meer achtergrond over onze architectuurstijl?

Architectuur met een hoofdletter P

of

Ontdek onze publicaties

Kennis is er om te delen!

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder