Informatiebeveiliging en privacy

Burgers verwachten een veilige omgeving en gaan er bovendien van uit dat de data correct zijn en dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn. Het gaat immers om de veiligheid van informatie van- en over uw mensen, burgers en politici.


Door de grote hoeveelheden (privacygevoelige) informatie die veiligheidsregio's met hun ketenpartners uitwisselen zijn informatiebeveiliging en privacy belangrijke aandachtspunten. Burgers verwachten een veilige omgeving en gaan er bovendien van uit dat de data correct zijn en dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn. Het gaat immers om de veiligheid van informatie van- en over uw mensen, burgers en politici. M&I/Partners adviseert en ondersteunt om uw organisatie optimaal in te richten en informatieveiligheid en privacy te borgen. 

Informatiebeveiliging en privacy

Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke thema's voor veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Een groot deel is echter mensenwerk en vraagt om aandacht. Om de regio's hierbij te ondersteunen heeft het Instituut Fysieke Veiligheid samen met de vakgroep Informatieveiligheid een traject van collegiale toetsing opgezet die wij uitvoeren.

Vraagstukken

Informeert u uw management en bestuur over beveiligingsincidenten? Zijn uw medewerkers i-bewust? Weten zij wat te doen bij het verlies van privacygevoelige gegevens? Bent u goed beschermd tegen cyberattacks? Bent u voorbereid op de consequenties van de AVG? Heeft u al bewerkersovereenkomsten afgesloten?

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert en ondersteunt om uw organisatie optimaal in te richten en informatieveiligheid en privacy te borgen. Heeft u behoefte aan een betrouwbare gesprekspartner? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Ontdek onze succesverhalen bij klantenVerplichte risico- en informatie-analyse: DPIA's

Ons DPIA-model brengt structuur in de wettelijke vereisten en nodigt uit om hier pragmatisch en effectief mee aan de slag te gaan.

Ontdek het model

Relevante cases

IFV 25 regio's samen op weg naar informatieveiligheid!

Informatieveiligheid is een belangrijk thema binnen veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Om de regio's hierbij te ondersteunen is een traject van collegiale toetsing opgezet. M&I/Partners voert deze collegiale toetsing bij alle 25 regio's uit.

Lees verder

Kennis is er om te delen!