Informatiebeveiliging en privacy

Burgers verwachten een veilige omgeving en gaan er bovendien van uit dat de data correct zijn en dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn. Het gaat immers om de veiligheid van informatie van- en over uw mensen, burgers en politici.


Toenemende digitalisering, samenwerking, mobiel werken en een toenemende dreiging zorgen ervoor dat risico’s bekend moeten zijn zodat u passende en effectieve maatregelen kunt nemen. Dit betreft het hele speelveld van fysieke en technische maatregelen tot maatregelen rondom houding en gedrag van uw medewerkers. Burgers verwachten een veilige omgeving en gaan er bovendien van uit dat de data correct zijn en dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn. Het gaat immers om de veiligheid van informatie van- en over uw mensen, burgers en politici.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke thema's voor veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Een groot deel is echter mensenwerk en vraagt om aandacht. Om de regio's hierbij te ondersteunen heeft het Instituut Fysieke Veiligheid samen met de vakgroep Informatieveiligheid een traject van collegiale toetsing opgezet die wij uitvoeren.

Vraagstukken

Informeert u uw management en bestuur over beveiligingsincidenten? Zijn uw medewerkers I-bewust? Weten zij wat te doen bij het verlies van privacygevoelige gegevens? Bent u goed beschermd tegen cyberattacks? Bent u voorbereid op de consequenties van de AVG? Heeft u al bewerkersovereenkomsten afgesloten?

Meer weten?

Wilt u weten hoe u uw organisatie optimaal inricht om informatieveiligheid en privacy te borgen? Heeft u behoefte aan een betrouwbare gesprekspartner? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Ontdek onze succesverhalen bij klantenVerplichte risico- en informatie-analyse: DPIA's

Ons DPIA-model brengt structuur in de wettelijke vereisten en nodigt uit om hier pragmatisch en effectief mee aan de slag te gaan.

Ontdek het model

Relevante cases

IFV 25 regio's samen op weg naar informatieveiligheid!

Informatieveiligheid is een belangrijk thema binnen veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Om de regio's hierbij te ondersteunen is een traject van collegiale toetsing opgezet. M&I/Partners voert deze collegiale toetsing bij alle 25 regio's uit.

Lees verder

Kennis is er om te delen!

Al jaren roepen we collectief dat data het nieuwe goud is. Als we echt willen dat data het nieuwe goud wordt, moeten we het ook zo behandelen. Ga dus niet voor een zesje als het gaat om de bescherming van je data. 

Lees verder