Informatiebeveiliging en privacy

Burgers verwachten een veilige omgeving en gaan er bovendien van uit dat de data correct zijn en dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn. Het gaat immers om de veiligheid van informatie van- en over uw mensen, burgers en politici.


Toenemende digitalisering, samenwerking, mobiel werken en een toenemende dreiging zorgen ervoor dat risico’s bekend moeten zijn zodat u passende en effectieve maatregelen kunt nemen. Dit betreft het hele speelveld van fysieke en technische maatregelen tot maatregelen rondom houding en gedrag van uw medewerkers. Burgers verwachten een veilige omgeving en gaan er bovendien van uit dat de data correct zijn en dat hun gegevens bij u in veilige handen zijn. Het gaat immers om de veiligheid van informatie van- en over uw mensen, burgers en politici.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke thema's voor veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Een groot deel is echter mensenwerk en vraagt om aandacht. Om de regio's hierbij te ondersteunen heeft het Instituut Fysieke Veiligheid samen met de vakgroep Informatieveiligheid een traject van collegiale toetsing opgezet die wij uitvoeren.

Vraagstukken

Informeert u uw management en bestuur over beveiligingsincidenten? Zijn uw medewerkers I-bewust? Weten zij wat te doen bij het verlies van privacygevoelige gegevens? Bent u goed beschermd tegen cyberattacks? Bent u voorbereid op de consequenties van de AVG? Heeft u al bewerkersovereenkomsten afgesloten?

Meer weten?

Wilt u weten hoe u uw organisatie optimaal inricht om informatieveiligheid en privacy te borgen? Heeft u behoefte aan een betrouwbare gesprekspartner? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Ontdek onze succesverhalen bij klantenRelevante case

IFV 25 regio's samen op weg naar informatieveiligheid!

Informatieveiligheid is een belangrijk thema binnen veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Om de regio's hierbij te ondersteunen is een traject van collegiale toetsing opgezet. M&I/Partners voert deze collegiale toetsing bij alle 25 regio's uit.

Lees verder

Onze kennis en inzichten

Inbrekers bestaan, maar dat betekent niet dat we ’s nachts de deuren open laten staan of de kluiscode op een briefje schrijven. Afhankelijk van hoe hoog we het risico op inbraak inschatten, nemen we maatregelen. Voor organisaties is dat niet anders.

Lees verder

Burgers accepteren steeds minder en dienen vaker een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy moet een structureel onderdeel zijn van je organisatie. Als de basis ontbreekt dan blijf je achter de feiten aanlopen. De basis zet je neer door het inrichten van een privacy governance.

Lees verder