IFV 25 regio's samen op weg naar informatieveiligheid!

IFV 25 regio's samen op weg naar informatieveiligheid!

Informatieveiligheid is een belangrijk thema binnen veiligheidsregio's. Gevoelige informatie mag niet 'op straat' liggen en privacy moet gewaarborgd zijn. Om de regio's hierbij te ondersteunen heeft het IFV samen met de vakgroep Informatieveiligheid een traject van collegiale toetsing opgezet. M&I/Partners voert deze collegiale toetsing bij alle 25 regio's uit.

Informatieveiligheid

Elke veiligheidsregio moet qua informatieveiligheid voldoen aan wettelijke eisen: de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Om de regio’s hierbij te ondersteunen heeft het IFV samen met de vakgroep Informatieveiligheid een traject van collegiale toetsing opgezet. Het opleiden en begeleiden van twee collegiale toetsen bij alle 25 regio’s is gegund aan M&I/Partners. Het traject is succesvol van start gegaan.

Programma Informatievoorziening

Dit traject valt binnen het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020 dat het IFV in opdracht van de regio’s uitvoert. Medewerkers informatieveiligheid kunnen na het volgen van een opleiding bij collega-regio’s de stand van zaken toetsen en hierover in gesprek gaan. Hiermee wordt veel ervaring opgedaan, zodat ook in de eigen regio stappen gezet kunnen worden.

Informatiebeveiliging en privacy

Meer informatie? Of wilt u weten hoe u uw organisatie optimaal inricht om informatiebeveiliging en privacy te borgen? Neem dan contact op met Tobias van Oerle.Bent u al voorbereid op de veranderende privacywetgeving?Zoekt u ondersteuning of wilt u over de mogelijkheden sparren?

Neem contact met ons opofOntdek meer