Digitaal leiderschap

Digitalisering binnen overheid en zorg stelt namelijk andere en nieuwe eisen aan bestuur, managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Wij helpen u met die nieuwe manier van leiderschap


Organisaties worden meer en meer digitaal. Dat stelt andere eisen aan bestuurders, managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Wij helpen u met die nieuwe manier van leiderschap. 

Digitaal leiderschap

Voor een succesvolle digitale transformatie is disruptie de basis. Oude structuren en systemen moeten losgelaten worden en nieuwe dienen te worden geadopteerd. Mensen vormen de basis voor een succesvolle cultuurverandering en digitale transformatie. Zij moeten de nieuwe systemen, technologieën en ICT immers gebruiken. Niet iedereen durft die stap te zetten. Digitaal leiderschap is nodig en een van dé succesfactoren voor een volledige digitale transformatie.

Digitalisering binnen overheid en zorg stelt namelijk andere en nieuwe eisen aan bestuur, managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Een digitale leider heeft ook grip op, en inzicht in de ICT-kosten en de baten hiervan. Ook belangrijk binnen digitaal leiderschap is de digitale of ICT-architectuur: hoe kom je tot een samenhangend geheel van informatievoorziening binnen uw eigen organisatie? In de rol adviseur, sparringpartner, projectleider of coach helpen wij u met die nieuwe manier van digitaal leiderschap.

Het verschil maken

Het huidige tijdperk van digitale businessinnovatie betekent een uitgelezen kans voor een CIO of ICT-manager om het verschil voor de organisatie te maken. Als CIO staat u klaar om flink uit te pakken met digitalisering, maar uw bestuur en management zijn lastig te overtuigen en blijven op de kosten hameren. Met persoonlijke coaching ondersteunen wij u om effectiever met uw bestuur te communiceren en het verschil voor de organisatie te maken. 

Nieuwe vaardigheden

Het invullen van de CIO-rol als digitaal leider vraagt om nieuwe vaardigheden. De nadruk ligt niet meer op het management van automatisering en informatisering, maar op leiderschap, innovatie en een natuurlijke samenwerking met het management binnen uw organisatie. Werken in een digitale organisatie betekent dat u ook meer kennis moeten hebben van de kansen en mogelijkheden van ICT. 

Hoe kunnen wij helpen?

Wij zijn gesprekspartner en coach voor het bestuur en management om besluitvorming op het gebied van informatievoorziening en ICT te verbeteren. In de rol adviseur, sparringpartner, projectleider of coach helpen wij u met die nieuwe manier van digitaal leiderschap. Daarnaast bieden wij ook korte of langere management development programma’s op maat in alle lagen van uw organisatie voor grip op uw ICT.

Op verschillende manieren dragen wij bij aan digitaal leiderschap binnen organisaties:

  • opstellen en implementeren van een digitale strategie (strategie in een digitale wereld);
  • adviseren over en realiseren van een bij de digitale ambities passende (ICT-)organisatie;
  • facilitering van de ontwikkeling van het digitale leiderschap/leiderschapsteam binnen organisaties;
  • interim transformatie- en IT-management;
  • masterclasses digitalisering voor bestuurders en toezichthouders.


Onze kennis en inzichten

Toezicht op digitalisering en ICT in de zorg staan vaak niet structureel op de agenda. Dit blijkt uit onderzoek van M&I/Partners naar toezicht op digitalisering en ICT in de zorg, onder 91 raden van toezicht van Nederlandse zorgorganisaties.

Lees verder

Digitalisering is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering, dat je iemand nodig hebt met een strategische visie. Iemand die functioneert en communiceert op het niveau van de raad van bestuur of vlak daaronder. Helaas is dat inzicht, nog vaker dan je denkt, niet overal doorgedrongen in de bestuurskamers van de Nederlandse ziekenhuizen. Een CIO is een voorwaarde om de mogelijkheden van ICT echt te benutten. 

Lees verder