Digitaal leiderschap

Digitalisering binnen overheid en zorg stelt namelijk andere en nieuwe eisen aan bestuur, managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Wij helpen u met die nieuwe manier van leiderschap


Digitalisering binnen overheid en zorg stelt nieuwe eisen aan bestuur, toezichthouders, managers, medewerkers binnen de organisatie en de ICT-afdeling. Het maken van de juiste keuzes in dit digitale tijdperk vraagt om goed digitaal leiderschap. M&I/Partners helpt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Digitaal leiderschap

Organisaties krijgen te maken met een toenemend digitale maatschappij, waarin ze een positie moeten kiezen om relevant te blijven. Digitaal gedreven transformatie maakt het mogelijk om burgers, cliënten en patiënten door inzet van nieuwe technologie en anders organiseren anders te bedienen en efficiënter te werken.

Om organisaties in de overheid en zorg succesvol te transformeren zijn leiders nodig met visie. Leiders die digitalisering niet als apart onderdeel van de organisatie zien maar volledig geïntegreerd in de haarvaten van de organisatie. Oude structuren en gedrag moeten losgelaten worden en nieuwe skills moeten breed in de organisatie worden ontwikkeld. Mensen vormen de basis voor een succesvolle cultuurverandering en digitale transformatie. Zij moeten de nieuwe systemen, technologieën en ICT immers gebruiken. Niet iedereen durft die stap te zetten.

Digitalisering binnen overheid en zorg stelt nieuwe eisen aan bestuur, toezicht, managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Het maken van de juiste keuzes in dit digitale tijdperk vraagt om goed digitaal leiderschap. Een digitaal leider weet wat er speelt en begrijpt welke ontwikkeling van de organisatie nodig is om digitale zorg of digitale overheid realiteit te maken. Die ontwikkeling maakt de leider samen met de organisatie. Daarbij spelen veel vragen. Hoe wordt het digitale leiderschap en de digitale skills goed in de organisatie ontwikkeld en verankerd? Welke cultuurverandering is nodig om de organisatie meer digitaal minded te maken? Hoe houden we grip op voortgang van de verandering en inzicht in de ICT-kosten en de baten hiervan? Hoe kom je tot een samenhangend, toekomst-bestendig en wendbaar geheel van informatievoorziening (ICT-architectuur) binnen uw eigen organisatie? In de rol adviseur, sparringpartner, projectleider of coach ondersteunen wij u met het ontwikkelen van deze nieuwe manier van digitaal leiderschap.

Nieuwe vaardigheden

Het invullen van de rol als digitaal leider vraagt om nieuwe vaardigheden. De nadruk ligt niet meer op het managen van automatisering en informatisering. Maar op het ontwikkelen van leiderschap, innovatie en een natuurlijke samenwerking tussen de diverse managementlagen binnen uw organisatie. Met persoonlijke coaching of teamcoaching ondersteunen wij bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers om effectiever met elkaar samen te werken en te communiceren. Samen zetten we een pad uit naar de digitale toekomst van de organisatie uit om de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren.

Hoe kunnen wij helpen?

Het huidige tijdperk van digitale businessinnovatie is een uitgelezen kans voor bestuurders, toezichthouders, CIO’s en managers om het verschil voor de organisatie te maken. Op verschillende manieren dragen wij bij aan het ontwikkelen van digitaal leiderschap binnen organisaties. 

  • Vertrouwde gesprekspartner en (persoonlijke) coach voor het bestuur, toezicht en management om be sluitvorming op het gebied van informatievoorziening en ICT te verbeteren. 
  • Faciliteren van de ontwikkeling van het digitale leiderschap/leiderschapsteam binnen organisaties.
  • Organiseren van masterclasses en inspiratiesessies voor bestuurders, toezichthouders en managers.
  • Korte of langere management development programma’s op maat in alle lagen van uw organisatie voor meer begrip voor en grip op uw ICT.
  • Inrichten van een werkbare governance, waarbij de business stuurt op de ICT-prioriteiten.
  • Ontwikkelen van een praktisch toepasbare digitale strategie van de organisatie.
  • Interim transformatie- en ICT-management.
  • Inrichten van een Informatie & ICT-organisatie die past bij de ambities van de organisatie.


Masterclass: ICT in de boardroom in de zorg

 

Als toezichthouder en bestuurder in de zorg is het noodzakelijk de juiste dialoog te voeren over ICT en digitalisering. Meld u aan voor de masterclass 'ICT in de boardroom in de zorg' en krijg in een dag de noodzakelijke kennis, praktische tips en inzichten voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. 

Naar de masterclass

Relevante cases

Kennis is er om te delen!

De ICT-uitgaven van zorginstellingen zijn in 15 jaar gestegen van 4,2 naar 5,7 procent van het totale budget. Dit verbaast mij niet. Steeds weer blijkt dat ziekenhuizen digitale organisaties zijn geworden. Maar hoe creëer je financiële ruimte voor innovatie?

Lees verder