Digitaal leiderschap

Digitaal gedreven transformatie stelt nieuwe eisen aan en vraagt om grote aanpassingen van de organisatie, bestuurders, toezichthouders, managers en medewerkers. Wij helpen u met die nieuwe manier van leiderschap.


Digitaal gedreven transformatie stelt nieuwe eisen aan en vraagt om grote aanpassingen van de organisatie, bestuurders, toezichthouders, managers en medewerkers. Om organisaties in de overheid en zorg succesvol te transformeren zijn leiders met visie nodig. M&I/Partners adviseert en begeleidt CIO’s, CxIO’s, managers, bestuurders en toezichthouders met het ontwikkelen van digitaal leiderschap binnen uw organisatie. 

Een digitaal leider weet wat er speelt en begrijpt welke ontwikkeling van de organisatie nodig is om digitale zorg of digitale overheid realiteit te maken. Die ontwikkeling maakt de leider samen met de organisatie. Daarbij spelen veel vragen. Want hoe wordt het digitale leiderschap en de skills in de organisatie ontwikkeld en verankerd? Welke cultuurverandering is nodig om de organisatie meer digitaal minded te maken? Hoe houden we grip op de voortgang van de verandering en inzicht in de ICT-kosten en de baten hiervan? Hoe kom je tot een samenhangend, toekomstbestendig en wendbaar geheel van informatievoorziening binnen uw eigen organisatie? 

Hoe kunnen wij helpen?

M&I/Partners adviseert en begeleidt CIO’s, CxIO’s, bestuurders en toezichthouders met het ontwikkelen van digitaal leiderschap binnen uw organisatie.

Adequate besluitvorming informatievoorziening en ICT verbeteren
Wij leveren advies en ondersteuning om de complexe besluitvorming op het gebied van informatievoorziening en ICT te verbeteren. Denk aan vraagstukken op het gebied van inrichting van ICT-organisatie en ICT-governance, sourcing- en cloudvraagstukken, de inzet van (zorg)technologie (e-Health, EPD’s, patiëntportalen, zaaksystemen), informatiebeveiliging en privacy, data, AI, regionale samenwerking en gegevensuitwisseling, ICT-architectuur en kosten en baten van ICT. Daarnaast ondersteunen met audits, quality assurance, reviews en als trusted advisor bij het maken van afgewogen keuzes in complexe situaties.  

Bewustwording door masterclasses en inspiratiesessies
Als bestuurder heeft u veel onderwerpen op uw bord liggen waar je verantwoordelijk voor bent. Het is daarbij niet altijd eenvoudig om overal voldoende kennis over te hebben. Een van de grote thema’s waar bestuurders steeds meer van willen en ook moeten weten is digitalisering. Wij organiseren masterclasses en inspiratiesessies op maat voor bestuurders, toezichthouders en managers. 

Samenspel bestuurstafel optimaliseren met coaching en teamcoaching
Het invullen van de rol als digitaal leider vraagt om nieuwe vaardigheden. Met coaching en teamcoaching begeleiden en coachen wij bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers om effectiever met elkaar samen te werken en te communiceren. Samen zetten we een pad uit naar de digitale toekomst van de organisatie uit om de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren. 

Gezamenlijke visie en strategie ontwikkelen in een digitale tijd
M&I/Partners ondersteunt en helpt bij het ontwikkelen, vormgeven, inrichten en realiseren van een toekomstbestendige gezamenlijke digitale visie en strategie

Transformaties vormgeven en realiseren met het juiste team
Wij helpen en ondersteunen om de ambities, visie en strategie binnen de organisatie om te zetten in acties, te sturen op transformatie en te sturen op digitale innovatie met het juiste team. Soms kan expertise van buitenaf zinvol zijn. In de rol van interim-manager helpen wij de gewenste (digitale) transformatie daadwerkelijk tot stand te brengen.Masterclass: ICT in de boardroom in de zorg

 

Als toezichthouder en bestuurder in de zorg is het noodzakelijk de juiste dialoog te voeren over ICT en digitalisering. Meld u aan voor de masterclass 'ICT in de boardroom in de zorg' en krijg in een dag de noodzakelijke kennis, praktische tips en inzichten voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. 

Naar de masterclass

Relevante cases

Kennis is er om te delen!

De ICT-uitgaven van zorginstellingen zijn in 15 jaar gestegen van 4,2 naar 5,7 procent van het totale budget. Dit verbaast mij niet. Steeds weer blijkt dat ziekenhuizen digitale organisaties zijn geworden. Maar hoe creëer je financiële ruimte voor innovatie?

Lees verder