Werken met architectuur

Alleen het hebben van een architectuurvisie met bijbehorende richtlijnen is niet genoeg. Ahitectuur moet deel uitmaken van de governance of besturing van de informatievoorziening. Wij leren uw organisatie te "werken met architectuur".


Alleen het hebben van een architectuurvisie met bijbehorende richtlijnen is niet genoeg. De uitdaging is toepassing in de praktijk. Daarbij zijn processen en werkafspraken nodig die zorgen voor afstemming met andere processen zoals beheer, veranderprojecten en besluitvorming over veranderingen. Anders gezegd, architectuur moet deel uitmaken van de governance of besturing van de informatievoorziening. Uw organisatie moet leren "werken met architectuur". Uw architect(en) dient daarvoor in de positie te zijn om mee te denken en te sturen op de ontwikkelingen in uw ICT en informatiehuishouding. En daarnaast in staat zijn een concrete en waardevolle bijdrage te leveren.

Sturen met ICT-architectuur

Werken met architectuur betekent dat alle relevante verbeteringen of toevoegingen aan uw informatievoorziening beschouwd worden vanuit de architectuurvisie en uitgangspunten van de organisatie. Per voorstel toetst u of en hoe de verandering past in de bestaande informatievoorziening, op welke onderdelen de verandering effect heeft en of de effecten bijdragen aan de eigen ambities. Een goed beeld van de voorgenomen veranderingen levert zo grip op en de mogelijkheid om te (be)sturen.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners heeft diverse organisaties in de zorg en overheid geholpen bij het inrichten of verbeteren van dit architectuurproces. Wij hebben een team van ervaren en onafhankelijke architecten die u vakinhoudelijk en organisatorisch kunnen begeleiden.

Meer weten?

Neem contact met ons op om samen te onderzoeken hoe we het architectuurproces en de architecten verder op de kaart kunnen zetten.Meer achtergrond over onze architectuurstijl?

Architectuur met een hoofdletter P

of

Ontdek onze publicaties

Kennis is er om te delen!

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder