Overzicht informatievoorziening

Wij brengen visueel in kaart welke applicaties het primaire proces ondersteunen, hoe die applicaties worden gebruikt, wat de interne en externe afhankelijkheden zijn en waar risico’s en verbeterkansen liggen.


Heeft u uw bestaande informatiehuishouding goed in beeld? Heeft u overzicht van de gegevens en applicaties waar het écht om gaat? Hoe die applicaties samenhangen? Wie er gebruik van maken? En wat de koppelvlakken zijn naar andere organisaties? Heeft u daarbij inzicht in lopende en geplande veranderingen? En van knelpunten en risico’s die nu en straks spelen?

Informatievoorziening in kaart

De antwoorden op deze vragen zijn in veel organisaties niet of slechts deels beschikbaar. Vaak zijn er wel applicatielijsten beschikbaar, maar daarmee heeft u nog geen echt, hanteerbaar overzicht. Een overzichtelijke “landkaart” met een realistische en toegankelijke weergave van de dagelijkse praktijk helpt u uw weg te vinden in uw informatiehuishouding.

Met deze kaart in de hand kunt u de organisatie laten zien waar u staat en samen een route naar de toekomst uitstippelen. Een passende ICT-strategie, een realistisch informatieplan, een bestuurbaar project- en applicatieportfolio, een haalbare manier van samenwerken: zonder voldoende begrip en gedeeld beeld van de uitgangssituatie wordt beslissen over deze onderwerpen al snel gokken.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners helpt u overzicht te krijgen van uw bestaande applicatielandschap. Met medewerkers uit de verschillende geledingen van uw organisatie brengen wij visueel in kaart welke applicaties het primaire proces ondersteunen, hoe die applicaties worden gebruikt, wat de interne en externe afhankelijkheden zijn en waar risico’s en verbeterkansen liggen. Door een toegankelijke vormgeving zijn de platen een goede basis voor strategieoverleg, planvorming en portfoliomanagement.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan een goed inzicht in uw huidige informatievoorziening? Neem contact met ons op om te bespreken hoe uw landkaart er uit kan zien.Meer achtergrond over onze architectuurstijl?

Architectuur met een hoofdletter P

of

Ontdek onze publicaties

Kennis is er om te delen!

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder