M&I/Partners begeleidt organisaties om nieuwe technologieën op een ethisch verantwoorde manier toe te passen op basis van de “Aanpak Begeleidingsethiek” van ECP | Platform voor de Informatie Samenleving. De aanpak Begeleidingsethiek is een concrete aanpak om met betrokkenen de dialoog aan te gaan over de effecten van nieuwe technologieën én de waarden die daarbij in het geding komen. 

Aanpak begeleidingsethiek

Digitalisering en nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI), big data en robotica roepen ethische vragen op. Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Waarvoor mag je data wel en niet gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? De aanpak Begeleidingsethiek ziet ethiek niet als beoordelaar, maar als ethische begeleider van de introductie van technologie binnen organisaties en de samenleving. Adviseurs van M&I/Partners zijn opgeleid om organisaties met deze aanpak te begeleiden. 

De aanpak bestaat uit een workshop waarin verschillende betrokkenen de dialoog met elkaar voeren over de toepassing van een concrete technologie in een specifieke context. Gezamenlijk komen ze tot concrete handelingsopties. Die handelingsopties zorgen ervoor dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat de betreffende technologie op een letterlijk waardevolle manier wordt ingebed in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie of binnen een netwerk.Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Kennis is er om te delen!

Een meerderheid van de deelnemende ziekenhuizen (64%) is in meer of mindere mate bezig met experimenten en/of implementaties van AI. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van M&I/Partners naar de stand van AI bij Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd onder 53 vertegenwoordigers van 42 ziekenhuizen.

 

Lees verder

Het enthousiasme over de mogelijkheden van Artifical Intelligence in de zorg geeft veel zorgorganisaties de ruimte te experimenteren. Maar om een ontwikkeld AI-model te implementeren en veilig te blijven gebruiken moet er nog veel gebeuren.

Lees verder