Omgevingswet

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij het gereed krijgen van de informatievoorziening en bij het aansluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket.


Het is zover! …De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd en brengt een serie aan grote veranderingen met zich mee. Naast nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe systemen binnen het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (DSO), meer integraliteit, nieuwe processen, meer samenwerking met ketenpartners én een volledig nieuw Omgevingsloket, vraagt het ook intern om een meer integrale manier van samenwerken.

Het idee achter de nieuwe wet is onder andere dat het gemakkelijker wordt voor gemeenten, organisaties en initiatiefnemers om in het fysiek domein de relevante wetgeving te doorgronden. Dit blijkt nog steeds een hele uitdaging, in totaal worden er zo’n 26 wetten ondergebracht in één nieuwe wet. Daarnaast zorgt het voor meer samenhang tussen verschillende aspecten in de fysieke omgeving, zoals erfgoed en milieu, geeft het veel ruimte voor maatwerk en uniformeert het de werkwijzen van veel organisaties voor een snelle(re) besluitvorming.

Dit gaat uiteraard niet vanzelf en vraag een zeer gedegen voorbereiding van overheden. Niet alleen moeten processen opnieuw worden ingericht, ook moeten systemen kunnen voldoen aan de juiste vernieuwde standaarden en moet er meer samenwerking worden gezocht met ketenpartners voor een soepel verloop van de inwerkingtreding.

Hoe kunnen wij u helpen met de bést mogelijke voorbereiding?

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij onder andere het op orde brengen van de informatievoorziening rondom het DSO en het bijbehorende Omgevingsloket, het oefenen met, en trainen van, de betrokken medewerkers en de algehele organisatorische voorbereiding. Denk aan zaken als:

  • Visieschets op ruimtelijke informatie;
  • Project- en programmamanagement;
  • Implementatiemanagement;
  • Informatiearchitectuur visie, strategie, vormgeving en het bewaken van de werkwijze nu en straks;
  • Advies over datagedreven werken, informatiebeveiliging & privacy en gebruik van zaaksystemen in relatie tot de Omgevingswet;
  • OmgevingswetRadar (Quickscan, tabletopgame en adviesrapportage).
  • (Regionaal) samenwerken;
  • Advies over dienstverleningsconcepten rondom uw KCC.

OmgevingswetRadar: Is uw organisatie écht klaar voor de Omgevingswet en heeft u een strategie voor de komende maanden ná inwerkingtreding?

Wij hebben een serious game ontwikkeld, ook wel ‘tabletop’ genaamd om praktijksituaties binnen de Omgevingswet op een pragmatische en realistische manier te simuleren en te oefenen. Dit rollenspel is toegespitst op de Omgevingswet en wordt onder begeleiding van onze adviseurs gespeeld met uw organisatie en/of ketenpartners. Hierdoor kunt u de implementatie van de Omgevingswet alvast ervaren/verbeteren alvorens of na dat deze wet in werking is getreden. Het voordeel hiervan is, is dat de samenwerking onderling wordt geoefend, eventuele pijnpunten worden blootgelegd en uw organisatie snel inzicht krijgt in welke punten goed of minder goed gaan en waar dus verbeteringen gewenst zijn. Het geeft antwoord op vragen als “wie doet wat wanneer” en “wie is waarvoor verantwoordelijk en waarom”?

Om naast de tabletop game goed en snel inzicht te krijgen in de specifieke situatie binnen uw organisatie hebben we de OmgevingswetRadar ontwikkeld. Deze OmgevingswetRadar geeft snel inzicht in de stand van zaken van uw voorbereidingen en hoe u dit kunt verbeteren, óók na inwerkingtreding. Aan de hand van een vragenlijst, bevindingen uit de tabletop en een bondige analyse krijgt u een score overzicht en een korte rapportage met aanbevelingen en verbeterpunten en ziet u exact waar uw organisatie staat. De OmgevingswetRadar bestaat dus uit een vragenlijst, deelname aan de tabletop game én een rapportage met score overzicht van uw organisatie.

Interesse?

Heeft u interesse in onze OmgevingswetRadar en daarmee in deelname aan onze tabletop game? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Deelname aan de OmgevingswetRadar bedraagt per organisatie - met maximaal vier tot zes deelnemers - €1.000,- euro.

Maatwerk is mogelijk, vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden! Wenst u meer informatie of wilt u simpelweg sparren over de voorbereiding, uw implementatie van de Omgevingswet of hoe om te gaan met de periode vlak na inwerkingtreding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Aanvragen Tabletop en OmgevingswetRadar


Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!

Kom in actie met de OmgevingswetRadar!

of

Ontdek onze publicaties

Kennis is er om te delen!

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en die 1 januari 2022 in werking treed en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Lees verder

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerde het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet met als thema 'Werkende ketens in de Omgevingswet'. André van Nijkerken was een van de tafelgasten tijdens het het plenaire deel van de landelijke inspiratiedag.

Lees verder