Omgevingswet

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij het gereed krijgen van de informatievoorziening en bij het aansluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket.


De Omgevingswet treedt volgens de huidige planning in werking op 1 januari 2024. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en de dienstverlening richting burger. De wet heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening van uw gemeente. M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij het gereed krijgen van de informatievoorziening en bij het aansluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet bent u als overheid met uw systemen aangesloten op verschillende onderdelen ervan. Eén van de onderdelen van het DSO is het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert, begeleidt en ondersteunt overheidsorganisaties bij het op orde brengen van de informatievoorziening om aan te sluiten op het DSO en bijbehorende Omgevingsloket. Wij helpen onze opdrachtgevers met onder andere.

  • Visieschets op ruimtelijke informatie.
  • Project- en programmamanagement.
  • Informatiearchitectuur bedenken, vormgeven en het bewaken van de werkwijze nu en straks.
  • Quickscan en/of impactanalyse met te beantwoorden vraagstukken of te nemen maatregelen om de informatievoorziening aan te passen aan het werken met het DSO en de Omgevingswet en verdere verdieping in een roadmap.
  • Advies over datagedreven werken, privacy en zaaksystemen in relatie tot de Omgevingswet.


Bereid u eenvoudig voor op de nieuwe Omgevingswet!

Kom in actie met serious gaming!

of

Ontdek onze publicaties

Relevante cases

Gemeente Dalfsen is klaar voor het DSO

De gemeente Dalfsen staat als een van de eerste gemeenten in Nederland aan de vooravond van de implementatie van lokale software die DSO-proof is. Melanie Gils, programmamanager bij de Gemeente Dalfsen vertelt hoe M&I/Partners ze geholpen heeft.

Lees verder

Kennis is er om te delen!

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en die 1 januari 2022 in werking treed en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Lees verder

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerde het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet met als thema 'Werkende ketens in de Omgevingswet'. André van Nijkerken was een van de tafelgasten tijdens het het plenaire deel van de landelijke inspiratiedag.

Lees verder