OmgevingswetRadar: Is uw organisatie écht klaar voor de Omgevingswet en heeft u een strategie voor de komende maanden ná inwerkingtreding?

Wij hebben een serious game ontwikkeld, ook wel ‘tabletop’ genaamd om praktijksituaties binnen de Omgevingswet op een pragmatische en realistische manier te simuleren en te oefenen. Dit rollenspel is toegespitst op de Omgevingswet en wordt onder begeleiding van onze adviseurs gespeeld met uw organisatie en/of ketenpartners. Hierdoor kunt u de implementatie van de Omgevingswet alvast ervaren/verbeteren alvorens of na dat deze wet in werking is getreden. Het voordeel hiervan is, is dat de samenwerking onderling wordt geoefend, eventuele pijnpunten worden blootgelegd en uw organisatie snel inzicht krijgt in welke punten goed of minder goed gaan en waar dus verbeteringen gewenst zijn. Het geeft antwoord op vragen als “wie doet wat wanneer” en “wie is waarvoor verantwoordelijk en waarom”?

Om naast de tabletop game goed en snel inzicht te krijgen in de specifieke situatie binnen uw organisatie hebben we de OmgevingswetRadar ontwikkeld. Deze OmgevingswetRadar geeft snel inzicht in de stand van zaken van uw voorbereidingen en hoe u dit kunt verbeteren, óók na inwerkingtreding. Aan de hand van een vragenlijst, bevindingen uit de tabletop en een bondige analyse krijgt u een score overzicht en een korte rapportage met aanbevelingen en verbeterpunten en ziet u exact waar uw organisatie staat. De OmgevingswetRadar bestaat dus uit een vragenlijst, deelname aan de tabletop game én een rapportage met score overzicht van uw organisatie.

Interesse?

Heeft u interesse in onze OmgevingswetRadar en daarmee in deelname aan onze tabletop game? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Deelname aan de OmgevingswetRadar bedraagt per organisatie - met maximaal vier tot zes deelnemers - €1.000,- euro.

Maatwerk is mogelijk, vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden! Wenst u meer informatie of wilt u simpelweg sparren over de voorbereiding, uw implementatie van de Omgevingswet of hoe om te gaan met de periode vlak na inwerkingtreding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Aanvragen Tabletop en OmgevingswetRadar


Kennis is er om te delen!

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en die 1 januari 2022 in werking treed en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Lees verder

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerde het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet met als thema 'Werkende ketens in de Omgevingswet'. André van Nijkerken was een van de tafelgasten tijdens het het plenaire deel van de landelijke inspiratiedag.

Lees verder