ICT-architectuurreview

Wij toetsen uw toekomstplannen onafhankelijk. Is de oplossingsrichting realistisch en haalbaar? Gaat de architectuuroplossing tegemoet komen aan de doelen? Waar liggen de belangrijkste risico's? Moeten we dit überhaupt wel willen?


Architectuur is een belangrijk instrument bij het veranderen van organisaties en bij een digitale transformatie. Omdat met het daadwerkelijk doorvoeren van grote (ICT) veranderingen veel geld, tijd en aandacht is gemoeid, ligt het voor de hand de toekomstplannen onafhankelijk te toetsen. Gaat de architectuuroplossing tegemoet komen aan de doelen en concrete eisen? Is de oplossingsrichting realistisch en haalbaar? Zijn er alternatieven denkbaar? Waar liggen de belangrijkste risico's? Moeten we dit überhaupt wel willen?

Beoordeling van uw architectuur

Onze onafhankelijke beoordeling van uw applicatiearchitectuur geeft u inzicht in uw volledige applicatielandschap. Hierdoor kunt u weloverwogen beslissingen nemen om uw digitale strategie te verwerkelijken en uw applicatielandschap naar een hoger niveau te brengen. Ook als een verandering of ICT-project al is ingezet, is het nuttig om een architectuurreview of assessment uit te voeren. Bijvoorbeeld om te kijken of de ontwikkelende ICT-architectuur nog in voldoende mate tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstellingen. Een architectuurreview levert nuttige bevindingen en conclusies (zoals kansen en risico's) én een concreet advies over het eventueel bijstellen van de ingezette verandering.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners beschikt over ervaren ICT-architecten, die in verschillende rollen betrokken zijn geweest bij grote ICT-projecten en verander- en realisatietrajecten. Zij zijn in staat om een specifieke digitale architectuur snel te doorgronden en de haalbaarheid en risico's in te schatten. Als onafhankelijk ICT- adviesbureau heeft M&I/Partners veel ervaring met het uitvoeren van beoordelingen van architecturen en andere ICT-producten, ook in een politiek gevoelige context.

Meer weten?

Bent u benieuwd of uw architectuur nog voldoet en past bij uw huidige koers? Neem contact met ons op en verken de mogelijkheden.Meer achtergrond over onze architectuurstijl?

Architectuur met een hoofdletter P

of

Ontdek onze publicaties

Kennis is er om te delen!

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder