Sectoren

Ons doel? De dienstverlening van de overheid en de zorg verbeteren met de inzet van ICT en informatietechnologie. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.


Overheden en zorgorganisaties willen en moeten zich continu aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Wij geloven dat de toepassing van ICT een doorslaggevende rol speelt bij het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het nog beter laten functioneren van de zorg en overheid.

Wat we doen?

Als partner werken we samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT met blijvende impact voor de patiënt/cliënt/burger.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert en ondersteunt overheden en zorginstellingen bij hun duurzame digitale transformatie, digitalisering en transitie. Met ruim drie decennia expertise en ervaring zijn wij in staat advies op maat te geven, en u te ondersteunen bij de implementatie van de oplossingen. Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap en lef transformeren wij organisaties naar een digitale en wendbare organisatie. Dit doen we persoonlijk en met menselijke maat. Onze kernactiviteiten zijn strategisch advies, project- en programmamanagement, verandermanagement, implementaties, procesbegeleiding, onderzoek en audits. Wij werken voor de

De adviseurs en experts van M&I/Partners zetten zich dagelijks in om met technologie en ICT betekenisvolle impact te maken in de zorg. Digitalisering speelt een belangrijke rol binnen zorginstellingen. De zorgvraag verandert en zorginst…

Lees verder

De druk om betere zorg te leveren tegen lagere kosten is groot. Informatievoorziening en ICT spelen hierin een cruciale rol. Binnen ziekenhuizen is het primaire zorgproces dan ook in grote mate afhankelijk van een optimale ICT-die…

Lees verder

Het belang van een goede gezondheid is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een goed stelsel van publieke gezondheidszorg is. De huidige informatievoorziening is onder hoge druk ver…

Lees verder

De wereld van de lokale overheid verandert. Ook binnen gemeenten is ICT doorgedrongen tot het primaire proces. Veel betrokkenen zijn (mobiel) online en er komen aanzienlijke hoeveelheden data beschikbaar. De centrale overheid legt meer…

Lees verder

Digitalisering stelt de rijksoverheid voor flinke uitdagingen. Hoe brengt u de informatiehuishouding en informatieveiligheid op orde? Hoe moderniseert u het verouderde ICT-landschap? Hoe kan massale gegevensverwerking gecombineerd worden me…

Lees verder

Nieuwe technologieën veranderen onze samenleving. Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw veiligheidsregio stelt u in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Informatieveilig…

Lees verder

Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Relevante cases

Kennis is er om te delen!

De wereld van de patholoog is sterk in beweging. Huidige ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet meer gebonden aan de locatie van coupes en microscopen maar kunnen plaatsonafhankelijk werken. Wij hebben zeven stappen genoteerd om met digitalisering de voordelen te behalen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Lees verder

Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er uit komt te zien. Laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van ICT.

Lees verder