Sectoren

Ons doel? De dienstverlening van de overheid en de zorg verbeteren met de inzet van ICT en informatietechnologie. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.


Overheden en zorgorganisaties willen en moeten zich continu aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Betere zorg tegen lagere kosten en omgaan met steeds kritischere burger. Daarnaast dringt technologie steeds dieper door in ons leven. Dit schept nieuwe verwachtingen. Wij geloven dat de toepassing van ICT een doorslaggevende rol speelt bij het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het nog beter laten functioneren van de zorg en overheid.

Ons doel?

De dienstverlening van de overheid en de zorg verbeteren met de inzet van ICT en informatietechnologie. Wij zien het als onze taak om kwaliteit van de zorg en overheid verder te verbeteren. Onze betrokken professionals kiezen er bewust voor om te werken in het publieke domein, omdat zij willen bijdragen aan maatschappelijk relevante onderwerpen en het oplossen van problemen met blijvende impact voor de patiënt/cliënt/burger in de zorg en overheid. Van strategie tot realisatie. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners begeleidt en adviseert overheden en zorginstellingen bij digitalisering, informatisering en hun digitale transformatie. Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap en lef transformeren wij uw organisatie naar een digitale en wendbare organisatie. Met ruim drie decennia expertise en ervaring zijn wij niet alleen in staat advies op maat te geven, maar u ook te ondersteunen bij de implementatie van de oplossingen. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen. Door de jaren hebben we bewezen een betrouwbare partner te zijn in digitale transformatie. We doen dat in de rol van adviseur, projectleider, implementatiemanager of interim-manager.



Wij werken voor de

De adviseurs en experts van M&I/Partners zetten zich dagelijks in om met technologie en ICT betekenisvolle impact te maken in de zorg. Digitalisering speelt een belangrijke rol binnen zorginstellingen. De zorgvraag verandert en zorginst…

Lees verder

De druk om betere zorg te leveren tegen lagere kosten is groot. Informatievoorziening en ICT spelen hierin een cruciale rol. Binnen ziekenhuizen is het primaire zorgproces dan ook in grote mate afhankelijk van een optimale ICT-die…

Lees verder

Het belang van een goede gezondheid is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een goed stelsel van publieke gezondheidszorg is. Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) v…

Lees verder

De wereld van de lokale overheid verandert. Ook binnen gemeenten is ICT doorgedrongen tot het primaire proces. Veel betrokkenen zijn (mobiel) online en er komen aanzienlijke hoeveelheden data beschikbaar. De centrale overheid legt meer…

Lees verder

De digitale dienstverlening van de overheid moet voldoen aan hoge verwachtingen: kwalitatief hoogwaardig, snel en met de nieuwste technologie en ICT. Als bestuurder of manager heeft u te maken met uitdagende vraagstukken en in een…

Lees verder

Nieuwe technologieën veranderen onze samenleving. Internet of Things en data maken het bijvoorbeeld mogelijk grote hoeveelheden informatie te verzamelen, analyseren en uit te wisselen met andere (veiligheids)instanties en ketenpar…

Lees verder

Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Relevante cases

Onze kennis en inzichten

De wereld van de patholoog is sterk in beweging. Huidige ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet meer gebonden aan de locatie van coupes en microscopen maar kunnen plaatsonafhankelijk werken. Wij hebben zeven stappen genoteerd om met digitalisering de voordelen te behalen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Lees verder

Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er uit komt te zien. Laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van ICT.

Lees verder