Sectoren

Ons doel? De dienstverlening van de overheid en de zorg verbeteren met de inzet van ICT en informatietechnologie. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.


Overheden en zorgorganisaties willen en moeten zich continu aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Wij geloven dat de toepassing van ICT een doorslaggevende rol speelt bij het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het nog beter laten functioneren van de zorg en overheid.

Wat we doen?

Als partner werken we samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT met blijvende impact voor de patiënt/cliënt/burger.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert en ondersteunt overheden en zorginstellingen (care, cure en publieke gezondheid) bij hun duurzame digitale transformatie, digitalisering en transitie. Met ruim drie decennia expertise en ervaring zijn wij in staat advies op maat te geven, en u te ondersteunen bij de implementatie van de oplossingen. Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap en lef transformeren wij organisaties naar een digitale en wendbare organisatie. Dit doen we persoonlijk en met menselijke maat. Onze kernactiviteiten zijn strategisch advies, project- en programmamanagement, implementatiebegeleiding, interim-management, benchmarks en audits. Wij werken voor de

De adviseurs en experts van M&I/Partners zetten zich dagelijks in om met technologie en ICT betekenisvolle impact te maken in de zorg. Digitalisering speelt een belangrijke rol binnen zorginstellingen. De zorgvraag verandert en zorginst…

Lees verder

De druk om betere zorg te leveren tegen lagere kosten is groot. Informatievoorziening en ICT spelen hierin een cruciale rol. M&I/Partners adviseert en begeleidt organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een di…

Lees verder

Data, informatietechnologie en informatievoorziening worden steeds belangrijker binnen de publieke gezondheid. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de informatievoorziening en goed stelsel van publieke gezondheidszorg i…

Lees verder

De samenleving verandert in hoog tempo als gevolg van digitalisering. Ook binnen lokale overheden zijn informatie, data en technologie doorgedrongen tot het primaire proces. De informatiebehoefte van inwoners, bedrijven, ketenpartners en va…

Lees verder

Digitalisering stelt de rijksoverheid voor flinke uitdagingen. Hoe brengt u de informatiehuishouding en informatieveiligheid op orde? Hoe moderniseert u het verouderde ICT-landschap? Hoe kan massale gegevensverwerking gecombineerd worden me…

Lees verder

Nieuwe technologieën veranderen onze samenleving. Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw veiligheidsregio stelt u in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. M&I/Partners…

Lees verder

Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Relevante cases

Kennis is er om te delen!

Onder digitale volwassenheid verstaan we het vermogen van een organisatie om nieuwe ICT-mogelijkheden en -ontwikkelingen snel te adopteren en te vertalen naar betere of zelfs nieuwe producten en diensten. Uit onderzoek van onder andere het MIT, een Amerikaans ICT-kennisinstituut, blijkt dat digitaal volwassen organisaties succesvoller zijn in het realiseren van hun strategische doelstellingen. Ook halen ze meer rendement uit ICT-investeringen.

Lees verder