M&I/Partners ontwikkelde samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart voor succesvolle implementatie van AI. 

Het instrument voor succesvolle implementatie van AI

Ervaring leert dat succesvolle implementatie van AI in de praktijk niet eenvoudig is. De AI-Routekaart helpt u bij het stellen van de juiste vragen en ondersteunt de dialoog over AI-implementatie tussen stakeholders binnen uw organisatie. De AI-Routekaart bestaat uit een AI-Readiness Assessment op organisatieniveau en een AI-Implementatie Checklist op applicatieniveau. Met een aantal specifieke aspecten voor zorgorganisaties, maar ook bruikbaar voor organisaties in andere sectoren. Bij zowel het assessment als de checklist is uiteenlopend referentiemateriaal beschikbaar ter ondersteuning van de interne dialoog om de adviezen in de praktijk te brengen. 

 

AI-Routekaart M&I/PartnersEthische Validatie van Algoritmes

Een begrijpelijk en concreet model om de ethische aspecten van en rondom algoritmes te toetsen.

 

Naar het EVA-model

Onze kennis en inzichten

Dit artikel gaat in op Lifecycle Management van AI-modellen, op de betrokken stakeholders, de activiteiten en uitdagingen die daarbij komen kijken en gaat dieper in op configuratiebeheer van AI-modellen, monitoring, responsible AI en governance.

Lees verder