Ethische Validatie van Algoritmes

De Ethische Validatie van Algoritmes geeft u inzicht in ethische risico's die bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes komen kijken.


De Ethische Validatie van Algoritmes (EVA) van M&I/Partners geeft u inzicht in ethische risico's die bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes komen kijken.

Ethische Validatie van Algoritmes (EVA)

Ethiek speelt een grote rol bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes. Het inzichtelijk maken van ethische risico's is vaak erg complex. M&I/Partners heeft een begrijpelijk en concreet model ontwikkeld om de ethische aspecten van en rondom algoritmes te toetsen.

De Ethische Validatie van Algoritmes (EVA) bestaat uit zes stappen die de ethische risico's in kaart brengen. EVA is opgedeeld in vijf categorieën: weldoen, niet-schaden, autonomie, rechtvaardigheid en verklaarbaarheid. Deze categorieën zijn elk onderverdeeld in vragen, gebaseerd op het Europese kader, Nederlandse kamerstukken, literatuur, brainstormsessies en eigen ervaringen. Door beantwoording van elk van deze vragen kan een duidelijk beeld geschetst worden van de ethisch sterke en zwakken punten rondom een algoritme. De zwakke punten vertalen we vervolgens in risico's.

Wij hebben diverse EVA-sjablonen ontwikkeld ter begeleiding van en ondersteuning in het EVA-proces.Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Kennis is er om te delen!

Een meerderheid van de deelnemende ziekenhuizen (64%) is in meer of mindere mate bezig met experimenten en/of implementaties van AI. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van M&I/Partners naar de stand van AI bij Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd onder 53 vertegenwoordigers van 42 ziekenhuizen.

 

Lees verder

Het enthousiasme over de mogelijkheden van Artifical Intelligence in de zorg geeft veel zorgorganisaties de ruimte te experimenteren. Maar om een ontwikkeld AI-model te implementeren en veilig te blijven gebruiken moet er nog veel gebeuren.

Lees verder