De Ethische Validatie van Algoritmes (EVA) van M&I/Partners geeft u inzicht in ethische risico's die bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes komen kijken.

Ethische Validatie van Algoritmes (EVA)

Ethiek speelt een grote rol bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes. Het inzichtelijk maken van ethische risico's is vaak erg complex. M&I/Partners heeft een begrijpelijk en concreet model ontwikkeld om de ethische aspecten van en rondom algoritmes te toetsen.

De Ethische Validatie van Algoritmes (EVA) bestaat uit zes stappen die de ethische risico's in kaart brengen. EVA is opgedeeld in vijf categorieën: weldoen, niet-schaden, autonomie, rechtvaardigheid en verklaarbaarheid. Deze categorieën zijn elk onderverdeeld in vragen, gebaseerd op het Europese kader, Nederlandse kamerstukken, literatuur, brainstormsessies en eigen ervaringen. Door beantwoording van elk van deze vragen kan een duidelijk beeld geschetst worden van de ethisch sterke en zwakken punten rondom een algoritme. De zwakke punten vertalen we vervolgens in risico's.

Wij hebben diverse EVA-sjablonen ontwikkeld ter begeleiding van en ondersteuning in het EVA-proces.Onze kennis en inzichten

Zorgorganisaties stellen zich geregeld de vraag of de organisatie van de informatievoorziening nog passend is bij de behoeften vanuit de organisatie. Vanuit onze adviespraktijk zien we dat veel discussies hierover zich binnen organisaties herhalen én over organisaties heen vergelijkbaar zijn. Jeroen van Oostrum en Pien Nijpjes hebben hun kennis gebundeld in een whitepaper en beschrijven deze algemeen geldende principes en trends.

Lees verder

In gesprek met Chris Peters (klinisch fysicus, Jeroen Bosch Ziekenhuis), Daniël Tijink (MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP) en Jeroen van Oostrum (partner, M&I/Partners) over AI-trust uit de AI-Routekaart.

Lees verder