Regionale samenwerking

Regionale samenwerking is meer dan techniek. Regionale zorgsamenwerking is Samen Werken aan de Zorg voor de burger, cliënt en patiënt in de regio.


De zorg staat voor een grote transformatie waarbij de cliënt/patiënt steeds meer in de regie komt, zorg op de juiste plek wordt geboden en waarbij zorgverleners steeds meer als ketenpartners samenwerken. Ook overheidsorganisaties werken samen in ketens om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en de beoogde dienstverlening mogelijk te maken. Dat gebeurt vaak in een geografische eenheid, een zorgnetwerk, financieringsopzet of een ander samenwerkingsverband: een regionale samenwerking. Hierbij staat samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten tussen de verschillende partners centraal. 

Regionale samenwerking

Het doel van regionale samenwerking is om mensen kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning te bieden op de juiste plek. Regionale samenwerking draait om de inhoudelijke doelstellingen die je in een regionaal samenwerkingsverband wil realiseren. Wij geloven dat de doelstelling altijd iets moet bijdragen voor de burger, cliënt, patiënt of medewerkers. Om die doelstelling te realiseren moeten organisaties samenwerken in de regio. In die samenwerking ontstaat er een context met verschillende verstoringen en kansen. De juiste inzet van techniek en ICT zijn daarin erg belangrijk maar niet het doel.

Stappenplan succesvolle regionale samenwerking realiseren

M&I/Partners heeft een praktische reisgids ontwikkeld om te komen tot succesvolle regionale samenwerking in vier fasen

Regiosamenwerking stappenplan M&I/Partners

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners richt zich op de realisatie van randvoorwaarden die nodig zijn om regionale samenwerking en successen tot stand te brengen. M&I/Partners kent publieke sector en heeft met ruim 35 jaar ervaring sterke inhoudelijke kennis van digitalisering en processen in de overheid en zorg. M&I/Partners adviseert en begeleidt u in de rol van programmamanager, adviseur of procesbegeleider bij:

  • het opstellen en realiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn om regiosamenwerking tot stand te brengen;
  • het formuleren van een gezamenlijke visie en gemeenschappelijk doel;
  • implementatie van de plannen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over regionale samenwerking, keteninformatisering en/of gegevensuitwisseling contact op met Rutger Leer of Marco Zoetekouw.  Om de grote uitdagingen van de zorg de baas te kunnen zijn, moeten we samenwerken. Hoe organiseer je dat en hoe helpen we elkaar? Om jou hiermee verder te helpen delen wij graag inzichten en ervaringen omtrent het organiseren van boven sect…

Lees verder

Sinds VIPP-regelingen, transformatiegelden en de IZA-regioplannen zijn opgesteld schieten de dataplatforms, zorginfrastructuren en andere initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Op deze platforms kunnen zorginstellingen en andere organ…

Lees verder

Ben jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures

Kennis is er om te delen!

De ontwikkelingen rondom PGO’s gaan snel. Dit maakt het een uitdaging om de PGO-vergelijker up-to-date te houden en u te voorzien van correcte en volledige informatie. Wij hebben gekozen de PGO-vergelijker offline te halen. Wel blijven we onze kennis delen rondom dit thema.

Lees verder