Ziekenhuizen

Een gezonde zorg is ook onze zorg. Een goed werkende informatievoorziening en informatiehuishouding zijn cruciaal om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.


De druk om betere zorg te leveren tegen lagere kosten is groot. Informatievoorziening en ICT spelen hierin een cruciale rol. M&I/Partners adviseert en begeleidt organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een digitale strategie, de slimme toepassing van digitale technologieën in het zorgproces, datagedreven werken en bij het selecteren, implementeren en optimaliseren van het EPD. Van strategie tot en met realisatie en doorontwikkeling.

Digitale transformatie

Als ziekenhuis heeft u te maken met kwesties van patiëntparticipatie, EPD- en procesoptimalisatie en batenrealisatie. Wij kennen de zorgprocessen en zorgsystemen in ziekenhuizen. Dankzij onze ruime kennis en ervaring kunnen wij u adviseren bij de selectie, implementatie én optimalisatie van het EPD, ERP, EVS, beeldmanagement- en PACS-vraagstukken. Het einde van de grote EPD-implementaties van de afgelopen jaren is in zicht. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen was een van de laatste. Nu is het de uitdaging om de mogelijkheden die deze systemen bieden ook volledig te benutten. M&I/Partners ondersteunt en begeleidt uw zorginstellingen om het maximale uit de investering in ICT-systemen te halen.

De beschikbaarheid van informatie brengt een nieuwe manier van werken met zich mee. Het vraag een nieuwe vorm van digitaal leiderschap en om een nieuwe inrichting van de ICT en organisatie. De CIO speelt daarin een centrale rol. Ook strategische ICT-vraagstukken op het gebied van ICT-architectuur, ICT-sourcing, fusies en data en business intelligence zijn voor ons bekend terrein. M&I/Partners heeft diverse ziekenhuizen begeleid bij omvangrijke ICT-programma's.

ICT Benchmark Ziekenhuizen

De ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners brengt de ICT-kosten en baten gedetailleerd voor u in kaart en laat zien hoe uw ziekenhuis zich verhoudt tot andere vergelijkbare ziekenhuizen.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners biedt ervaren adviseurs, projectleiders, architecten, verandermanagers en interim-managers die de zorg, technologie en ICT kennen. Benieuwd hoe wij u kunnen helpen uw strategie en doelen te realiseren? Herkent u de uitdagingen en heeft u behoefte aan een ervaren sparringpartner? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ontdek onze succesverhalen bij klantenOnze thema's en vraagstukken voor de cure

Een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering is essentieel voor de ondersteuning van medewerkers, voor de continuïteit van het ziekenhuis en om in te spelen op de veranderde vraag vanuit de zorg. M&I/Partners helpt u bij het …

Lees verder

Op welke wijze kunnen organisaties omgaan met deze tijd van disruptie waarin digitale interactie leidend is? En hoe maakt de Chief Information Officer het verschil bij de digitale toekomst van organisaties? CIO-platform M&I/Partners o…

Lees verder

Digitalisering verandert de zorgketen en patiënten krijgen een grotere rol. Dit vraagt een verscherping van uw positie als zorginstelling. Ondertussen betekent dit anders organiseren, hogere eisen aan volwassenheid van processen, bestu…

Lees verder

EPD

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is niet meer weg te denken uit de zorg. Het EPD is de digitale motor van het ziekenhuis. Het heeft enorme invloed op de snelheid van digitale ontwikkelingen en innovaties. Goed onderhoud en regel…

Lees verder

In de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg staan we voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe, er is een tekort aan personeel en financiële middelen zijn beperkt. Om de zorg van morgen goed, toegankelijk en betaalbaar t…

Lees verder

Wil jij zorginnovaties bij ziekenhuizen realiseren?

 

Strategieën zet jij om naar digitale innovaties die het zorgstelsel verbeteren. En jij werkt graag op het snijvlak van processen en ICT met zorgprofessionals en patiënten om zo de zorg verder te brengen.

Naar de vacature

Relevante cases

Kennis is er om te delen!

Antoon van Luxemburg in gesprek met Marije Brugman, CIO bij zorginstelling Laurens, Teus Kappen, anesthesioloog en CSIO in het UMC Utrecht en Suzanne Kruizinga, bestuurder bij het Wilhelmina ziekenhuis Assen over doorpakken op digitale innovatie.

Lees verder

Ziekenhuizen zijn ICT-organisaties geworden. ICT is niet langer meer ondersteunend bij het primaire proces maar een fundamentele noodzaak voor de uitvoering ervan. Zonder ICT is goede zorg niet meer mogelijk, dat blijkt wel als deze uitvalt.

Lees verder