Flevoziekenhuis PACS vervanging

Flevoziekenhuis PACS vervanging

Het Flevoziekenhuis is van plan om in 2017 haar RIS (Radiologie Informatie Systeem) én haar PACS (Picture Archiving and Communication System) te vervangen. Sjoerd Heijnders en Gerard Hensels hebben een analyse uitgevoerd gebaseerd op documentatie van en interviews met belangrijke stakeholders.

De keuze voor het RIS is al gemaakt, maar het ziekenhuis heeft nog vragen rondom de vervanging van haar huidige PACS. Wat betekenen ontwikkelingen zoals Vendor Neutral Archive (VNA)? Wat is de impact van de RIS keuze voor een te kiezen PACS voor het Flevoziekenhuis? En wat zijn de implicaties van de workflowinrichting in de nieuwe RIS/PACS-situatie? M&I/Partners is gevraagd om de beste strategie te bepalen voor de vervanging van het Radiologie PACS.

Toekomstbestendige keuzes

Vanuit M&I/Partners hebben Sjoerd Heijnders en Gerard Hensels een analyse uitgevoerd gebaseerd op documentatie van en interviews met belangrijke stakeholders. Het daaruit ontstane beeld, in de context van relevante ontwikkelingen, is verwerkt in een adviesrapport.

De bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek hebben de afdelingen ICT en Radiologie van het Flevoziekenhuis geholpen bij het maken van toekomstbestendige beeldmanagement keuzes. Ze hebben gekozen voor een scenario dat een goede keuze op PACS gebied geeft, optimaal aansluit bij het SAP-tenzij beleid en daarnaast (keten)samenwerking op basis van internationale standaarden kan faciliteren.


Neem voor meer informatie over deze opdracht of PACS, contact op met Sjoerd!Een gezonde zorg is ook onze zorgHoe bereikt u digitale transformatie en welke strategie past bij uw zorginstelling?
M&I/Partners zet u op voorsprong!


Neem contact met ons opofOntdek onze publicaties