Flevoziekenhuis PACS vervanging

Het Flevoziekenhuis is van plan om in 2017 haar RIS (Radiologie Informatie Systeem) én haar PACS (Picture Archiving and Communication System) te vervangen. Sjoerd Heijnders en Gerard Hensels hebben een analyse uitgevoerd gebaseerd op documentatie van en interviews met belangrijke stakeholders.

Strategie PACS

De keuze voor het RIS is al gemaakt, maar het ziekenhuis heeft nog vragen rondom de vervanging van haar huidige PACS. Wat betekenen ontwikkelingen zoals Vendor Neutral Archive (VNA)? Wat is de impact van de RIS keuze voor een te kiezen PACS voor het Flevoziekenhuis? En wat zijn de implicaties van de workflowinrichting in de nieuwe RIS/PACS-situatie? M&I/Partners is gevraagd om de beste strategie te bepalen voor de vervanging van het Radiologie PACS.

Toekomstbestendige beeldmanagement keuzes

Vanuit M&I/Partners hebben Sjoerd Heijnders en Gerard Hensels een analyse uitgevoerd gebaseerd op documentatie van en interviews met belangrijke stakeholders. Het daaruit ontstane beeld, in de context van relevante ontwikkelingen, is verwerkt in een adviesrapport.

De bevindingen en aanbevelingen uit dit onderzoek hebben de afdelingen ICT en Radiologie van het Flevoziekenhuis geholpen bij het maken van toekomstbestendige beeldmanagement keuzes. Ze hebben gekozen voor een scenario dat een goede keuze op PACS gebied geeft, optimaal aansluit bij het SAP-tenzij beleid en daarnaast (keten)samenwerking op basis van internationale standaarden kan faciliteren.

Beeldmanagement en PACS

Meer weten over een strategie of visie op beeldmanagement of het selecteren en implementeren van PACS? Neem contact op met Sjoerd!

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Star-shl live met uniek PACS-systeem

Recent is een uniek PACS-project live gegaan bij het eerstelijns dagnostisch centrum star-shl. Sjoerd Heijnders en Antoon van Luxemburg van M&I/Partners hebben star-shl geadviseerd bij de visievorming en selectie van een webbased beeldmanagement oplossing. In de rol van projectleider hebben zij de nieuwe PACS-informatiesystemen binnen star-shl geïmplementeerd.

Lees verder
Unieke RIS/PACS-selectie bij het Maastricht UMC+

M&I/Partners begeleidde het Maastricht UMC+ bij een unieke Europese aanbesteding voor een RIS/PACS-systeem. Samen met de opdrachtgever blikken de adviseurs terug op dit traject, geven zij belangrijke aandachtspunten voor opdrachtgever en opdrachtnemer en delen ze hun take-aways.

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap