Technologie

Advies waar je wat mee kunt vraagt om technologiekennis en begrip.


Advies waar je wat mee kunt vraagt om technologiekennis en begrip. Technologie heeft een steeds grotere impact gekregen. Enerzijds doordat de uitvoerbaarheid van (bestuurlijke) beslissingen voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de technologische mogelijkheden. Anderzijds omdat informatietechnologie nieuwe mogelijkheden creëert waardoor businessmodellen veranderen en nieuwe diensten mogelijk zijn. De informatietechnologie en informatievoorziening zijn steeds meer een bepalende factor voor de organisatiestrategie en organisatierichting. M&I/Partners heeft jarenlange ervaring met advisering over het ICT-beleid, advisering over de inrichting van de ICT-beheerorganisatie en bij het begeleiden van ICT-gerelateerde vernieuwingen en technologieën. 

Nieuwe technologieën

De slag naar de juiste digitale propositie en digitale klantervaring vereist dat een organisatie snel en flexibel opereert. Een organisatie creëert nieuwe kansen met een propositie van modulaire diensten waardoor zij, mogelijk in co-creatie met leveranciers, snel kan inspelen op klantenbehoeften. Inzet van moderne digitale technologieën is de manier die dit mogelijk maakt. De toenemende wederzijdse relatie tussen organisatiestrategie en informatievoorziening vereist gedegen inzicht en kennis die (informatie)technologie biedt. M&I/Partners heeft deze kennis in huis, en onderzoekt constant wat de impact en toegevoegde waarde is van de inzet van nieuwe technologieën.

Voorbeeld - Impact van bestuurlijke beslissingen
Een belangrijk speerpunt bij de nieuwbouw van een ziekenhuis was het invoeren van éénpersoonskamers op de IC. Voor het zorgpersoneel was dit een uitdaging omdat met beperkt personeel de medische alarmen niet meer direct hoorbaar zijn. De oplossing werd gezocht in medische alarmering op afstand, bestaande uit meerdere gekoppelde deeloplossingen van verschillende leveranciers. Verschillende technische componenten van meerdere leveranciers moesten in één keten, over diverse delen van de ICT-infrastructuur, integraal samenwerken. Integrale samenwerking tussen medische techniek, ICT en de leverancier (traditioneel uit de facilitaire hoek) is vereist voor een naadloze werking.

Voorbeeld - Kansen door nieuwe technologie
Organisaties hebben het beheer van hun website (content en techniek) soms ondergebracht bij commerciële dienstverleners. Een van onze klanten heeft de mogelijkheid gecreëerd om zelf content toe te voegen aan de website, zonder tussenkomst van de commerciële dienstverlener. Zo behoudt zij contact met haar doelgroep en krijgt inzicht in het klantgedrag, zonder afhankelijk te worden van  de dienstverlener. De organisatie is nu zelf een platformaanbieder en voorbereid op de toekomst.
Organisaties hebben het beheer van hun website (content en techniek) soms ondergebracht bij commerciële dienstverleners. Een van onze klanten heeft de mogelijkheid gecreëerd om zelf content toe te voegen aan de website, zonder tussenkomst van de commerciële dienstverlener. Zo behoudt zij contact met haar doelgroep en krijgt zij inzicht in het klantgedrag, zonder afhankelijk te worden van  de dienstverlener. De organisatie is nu zelf een platformaanbieder en voorbereid op de toekomst.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners heeft jarenlange ervaring met advisering over het ICT-beleid, advisering over de inrichting van de ICT-beheerorganisatie en bij het begeleiden van ICT-gerelateerde vernieuwingen. Gesprekspartner daarbij zijn de CIO of het hoofd I&A voor visie- en beleidsvorming. En daarnaast ook de I&A-organisatie tijdens de uitvoering.  Door vanaf het eerste moment rekening te houden met de technologische aspecten profiteren organisaties van nieuwe mogelijkheden, en voorkomen we problemen achteraf.

M&I/Partners houdt zich bezig met nieuwe en geadopteerde technologieën. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze opdrachtgevers onder meer met onderstaande vraagstukken.

 • Artificial Intelligence
  Responsible AI
  AI lifecycle management
  Robotica en Domotica
 • Digitalisering gerelateerde technologieën
  Augmented Reality en Virtual Reality
  E-health
  Integratie tussen ICT en medische techniek
  Medische alarmering
  BI/Data analytics
 • Algoritmische vertrouwensmodellen
  Tokenized assets
  Blockchain
  Bring your own ID
  Differential privacy
  SASE
 • ICT-infrastructuur
  Informatiestandaarden
  Outsourcing, migratietrajecten
  Mobiele technologie, 5G
  Public cloud (Azure, AWS)
  Server- en desktopvirtualisatie
  Werkplekdiensten
  XaaS
  Internet of Things

Meer weten?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze experts.Onze kennis en inzichten

Onduidelijkheid over ‘de cloud’ leidt tot mistige discussies. Ik hoor vaak: “we moeten als organisatie naar de cloud!” Op dat moment gaat bij mij het cloudalarm af. Twee vragen helpen u helderheid in de mistige discussie te krijgen als het cloudalarm is afgegaan.

Lees verder