Artificial Intelligence

De inzet van Artificial Intelligence brengt voordelen en kansen met zich mee voor de zorg en overheid.


Wij geloven in de mogelijkheden en potentie van Artificial Intelligence (AI). De inzet van AI brengt – mits zorgvuldig geïmplementeerd - voordelen en kansen met zich mee voor de overheid en zorg. Mede in dat kader ontwikkelde M&I/Partners ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan de AI-Routekaart, instrument voor succesvolle AI-implementatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners adviseert en ondersteunt de zorg en overheid bij het ontwikkelen en beheersen van hun AI met pragmatische antwoorden en passende oplossingen. We denken mee, we denken vooruit en staan met beide benen op de grond. Wij helpen onze opdrachtgevers onder meer met:

  • AI-experimenten definiëren, selecteren, opzetten en realiseren;
  • AI-beleid formuleren en creëren van randvoorwaarden voor succesvolle implementatie en opschaling;
  • AI-toepassingen succesvol implementeren;
  • ethische aspecten van AI inzichtelijk maken, onder meer met Begeleidingsethiek en Ethische Validatie van Algoritmes (EVA);
  • kennisdeling via onder meer (maatwerk) masterclasses.


M&I/Partners ontwikkelde samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart voor succesvolle implementatie van AI.  Het instrument voor succesvolle implementatie van AI Ervaring leert dat succesvolle implementatie van AI in …

Lees verder

M&I/Partners begeleidt organisaties om nieuwe technologieën op een ethisch verantwoorde manier toe te passen op basis van de “Aanpak Begeleidingsethiek” van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De aanpak Begele…

Lees verder

De Ethische Validatie van Algoritmes (EVA) van M&I/Partners geeft u inzicht in ethische risico's die bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes komen kijken. Ethische Validatie van Algoritmes (EVA) Ethiek speelt een grote rol bij…

Lees verder

Relevante case

Onze kennis en inzichten

Zorgorganisaties stellen zich geregeld de vraag of de organisatie van de informatievoorziening nog passend is bij de behoeften vanuit de organisatie. Vanuit onze adviespraktijk zien we dat veel discussies hierover zich binnen organisaties herhalen én over organisaties heen vergelijkbaar zijn. Jeroen van Oostrum en Pien Nijpjes hebben hun kennis gebundeld in een whitepaper en beschrijven deze algemeen geldende principes en trends.

Lees verder

De toepassingen van Artificiële Intelligentie variëren van laag risico tot hoog risico. Eind april publiceerde de Europese commissie een voorstel voor een verordening voor risicovolle Artificiële Intelligentie. Wat houdt dit in en wat betekent dit in de praktijk?

Lees verder