Digitale strategie en transitie

Het gaat niet meer om een digitale strategie maar om een strategie in een digitale wereld.


Digitale interactie is het leidend adagium voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van organisaties. De inzet van digitaal maakt het verschil: betere dienstverlening combineren met efficiëntie en flexibiliteit. ICT is daarmee bepalend geworden voor het bestaansrecht van organisaties. M&I/Partners geeft strategisch advies bij het vormgeven, inrichten en realiseren van een toekomstbestendige digitale strategie en transitie.

Digitale strategie

Uw digitale strategie moet naadloos aansluiten op uw bedrijfsstrategie. Het gaat niet meer om een digitale strategie maar om een strategie in een digitale wereld. M&I/Partners werkt samen met u bij het definiëren van een strategie die past bij uw organisatie. Een typische digitale strategie bestaat uit een visie, beleidsuitgangspunten en een ICT-agenda voor de komende jaren en hoe hierop gestuurd wordt. De ICT-agenda bevat een mix van projecten voor vandaag, morgen en overmorgen. Borg de dienstverlening en bedrijfsvoering vandaag. Realiseer uw bedrijfsstrategische prioriteiten morgen. Zet in op innovatie van uw dienstverlening (artificial intelligence, big data, predictive analytics en E-Health) voor overmorgen. 

Wij verbeteren uw dienstverlening naar klanten door slimme inzet van ICT. Ook door de inzet van nieuwe technologieën zoals artificial intelligence, big data, predictive analytics en E-Health. Bedrijfsvoering en dienstverlening moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. De waarde voor de patiënt of burger staat hierin altijd centraal. Hoe draagt E-Health bij aan de behandeling? Hoe kunnen burgers de gemeente beter digitaal bereiken? Deze vraagstukken vragen om een heldere visie op digitale dienstverlening, bedrijfsvoering en de inzet van ICT. Deze digitale strategieën zetten de mens in de organisatie centraal. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners helpt zorginstellingen en overheden bij hun digitale transformatie. Wij adviseren en begeleiden u graag met het opzetten van uw digitale strategie, het vertalen daarvan naar een concreet actieplan en het inrichten van de juiste ICT-governance en ICT-organisatie om uw doelstellingen te bereiken. Technologie, kennis, cultuur en leiderschap zijn beslissende factoren voor het operationaliseren van uw digitale strategie. M&I/Partners helpt u om de juiste strategie te ontwikkelen, in nauwe samenwerking en interactie met de stakeholders en medewerkers van uw organisatie. Indien nodig meten wij met een second opinion of audit of u nog op de goede digitale weg bent.Op welke wijze maakt u het verschil?

We leven in een tijd van ingrijpende maatschappelijke, economische en technologische veranderingen.
Op welke wijze maakt de CIO het verschil bij de digitale toekomst van organisaties?

De antwoorden vindt u in het boek: CIO 3.0

Relevante case

Onze kennis en inzichten

De wereld van de patholoog is sterk in beweging. Huidige ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet meer gebonden aan de locatie van coupes en microscopen maar kunnen plaatsonafhankelijk werken. Wij hebben zeven stappen genoteerd om met digitalisering de voordelen te behalen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Lees verder

Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er uit komt te zien. Laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van ICT.

Lees verder