Digitale strategie en transitie

Het gaat niet om een digitale strategie maar om een strategie in een digitale wereld.


Digitale interactie is het leidend adagium voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van organisaties. De inzet van technologie maakt het verschil: betere dienstverlening combineren met efficiëntie en flexibiliteit. ICT is daarmee bepalend geworden voor het bestaansrecht van organisaties. M&I/Partners geeft strategisch advies bij het vormgeven, inrichten en realiseren van een toekomstbestendige digitale strategie en transitie.

Digitale strategie

Uw digitale strategie moet naadloos aansluiten op uw bedrijfsstrategie. Het gaat niet meer om een digitale strategie maar om een strategie in een digitale wereld. M&I/Partners werkt samen met u bij het definiëren van een strategie die past bij uw organisatie. Een typische digitale strategie bestaat uit een visie, beleidsuitgangspunten en een ICT-agenda voor de komende jaren en hoe hierop gestuurd wordt. De ICT-agenda bevat een mix van projecten voor vandaag, morgen en overmorgen. Borg de dienstverlening en bedrijfsvoering vandaag. Realiseer uw bedrijfsstrategische prioriteiten morgen. Zet in op innovatie van uw dienstverlening (artificial intelligence, big data, predictive analytics en E-Health) voor overmorgen. 

Wij verbeteren uw dienstverlening naar klanten door slimme inzet van ICT. Ook door de inzet van nieuwe technologieën zoals artificial intelligence, big data, predictive analytics en E-Health. Bedrijfsvoering en dienstverlening moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. De waarde voor de patiënt of burger staat hierin altijd centraal. Hoe draagt E-Health bij aan de behandeling? Hoe kunnen burgers de gemeente beter digitaal bereiken? Deze vraagstukken vragen om een heldere visie op digitale dienstverlening, bedrijfsvoering en de inzet van ICT. Deze digitale strategieën zetten de mens in de organisatie centraal. 

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners helpt overheden en zorginstellingen bij hun digitale transformatie. Wij adviseren en begeleiden u graag met het opzetten van uw digitale strategie, het vertalen daarvan naar een concreet actieplan en het inrichten van de juiste ICT-governance en ICT-organisatie om uw doelstellingen te bereiken. Technologie, kennis, cultuur en leiderschap zijn beslissende factoren voor het operationaliseren van uw digitale strategie. M&I/Partners helpt u om de juiste strategie te ontwikkelen, in nauwe samenwerking en interactie met de stakeholders en medewerkers van uw organisatie. Indien nodig meten wij met een second opinion of audit of u nog op de goede digitale weg bent.Ben jij op zoek naar de baan die jouw carrière verder helpt? Of toe aan een volgende stap?

 

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten in de overheid en zorg, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Ontdek onze vacatures

Relevante cases

Gemeente Amsterdam nieuwe visie op digitale dienstverlening

De ontwikkeling van dienstverlening, ook digitaal, staat niet stil. In 2017 vroeg de Amsterdamse gemeenteraad aan het college om in het kader van de ontwikkeling van een digitaal portaal Werk & Inkomen voor zowel burgers als ambtenaren een visie op de digitale dienstverlening voor Werk, Participatie en Inkomen. M&I/Partners stelde de visie op digitale dienstverlening voor de gemeente Amsterdam op.

Lees verder

Kennis is er om te delen!

Onder digitale volwassenheid verstaan we het vermogen van een organisatie om nieuwe ICT-mogelijkheden en -ontwikkelingen snel te adopteren en te vertalen naar betere of zelfs nieuwe producten en diensten. Uit onderzoek van onder andere het MIT, een Amerikaans ICT-kennisinstituut, blijkt dat digitaal volwassen organisaties succesvoller zijn in het realiseren van hun strategische doelstellingen. Ook halen ze meer rendement uit ICT-investeringen.

Lees verder