Data Intelligence

Alleen samen met een sterk Data Intelligence team bent u klaar voor de toekomst.


Zorgorganisaties stellen zich geregeld de vraag of de organisatie van de informatievoorziening nog passend is bij de behoeften vanuit de organisatie. Vanuit onze adviespraktijk zien we dat veel discussies hierover zich binnen organisaties herhalen én over organisaties heen vergelijkbaar zijn.

Uw Data Intelligence organisatie

Wij hebben onze kennis gebundeld in de whitepaper 'Uw Data Intelligence organisatie'. Aan de hand hiervan kunnen organisaties de informatievoorziening zodanig inrichten dat dashboards, analytics en data science toepassingen laagdrempelig hun weg naar de praktijk vinden. 

In deze whitepaper worden de verschillende verschijningsvormen van Data Intelligence aangestipt, er wordt duidelijk gemaakt dat dit binnen het domein van Data Intelligence multidisciplinair georganiseerd moet worden én hoe. Alleen samen met een sterk Data Intelligence team bent u klaar voor de toekomst.Krijg grip op uw ICT-project of -programma met de Risico Radar

De Risico Radar maakt u bewust van mogelijke faalfactoren én biedt u passend advies en handreikingen om tijdig bij te sturen.

Naar de Risico Radar