Risico Radar

Risico Radar


Veel zorg- en overheidsorganisaties hebben moeite om grip te krijgen op hun ICT-projecten en programma’s. Succesvolle executie van uw ICT-projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Heeft u voldoende grip op uw project en op de context van uw project? Hoe zorgt u voor het juiste resultaat? Hoe kunt u tijdig bij sturen? 

Risico Radar

Wij hebben de Risico Radar ontwikkeld om het risicoprofiel van een ICT-project kosteloos in te schatten en meer winst te behalen uit uw ICT-project of -programma. De Risico Radar maakt u bewust van mogelijke faalfactoren én biedt u passend advies en handreikingen om tijdig bij te sturen. Dit geeft u meer vertrouwen in een goede start.

Voer nu kosteloos de Risico Radar in voor uw ICT-project en krijg in 38 vragen een beeld van de sterke én zwakke plekken in het ICT-project.
Maak kennis met

George Leih

Principal adviseur
george.leih@mxi.nl
06 20 24 64 25
Lees mijn publicaties
Meer relevante kennis opdoen

Grip op uw ICT-project met de Risico Radar
29-01-2020

Grip op uw ICT-project met de Risico Radar

Lees meer
7 lessen voor het beheerst renoveren van ICT-systemen
10-01-2020

7 lessen voor het beheerst renoveren van ICT-systemen

Lees meer