George Leih

M&I/Partners bestaat uit 100 toegewijde M&I’ers. Met ieder een eigen expertise, eigenschappen, overtuiging, voorkeur en achtergrond maar een gezamenlijke passie voor het digitaal transformeren van de publieke sector.
Ik ben een strategisch adviseur die vanuit de inhoud werkt, met als doel organisaties te helpen bij de besluitvorming rondom complexe ICT-vraagstukken. Daarbij ben ik scherp, dring snel door tot de kern van de problematiek en communiceer ik duidelijk en overtuigend. Mijn achtergrond is die van een academisch geschoolde, gepromoveerde informaticus. Klanten waarderen mij als specialist op uiteenlopende onderwerpen: informatiemanagement, opdrachtgeverschap, regie, architectuur, quality assurance en risicomanagement. Ik schakel makkelijk met CIO's, managers, directeuren en bestuurders. De politiek-bestuurlijke complexiteit van mijn opdrachten is vaak hoog.Terug naar het overzicht

Mijn publicaties

Meer kennis opdoen

ICT dringt steeds dieper door in de haarvaten van zorginstellingen en overheidsorganisaties. Dat ICT-projecten een hoog 'risico-gehalte' hebben en steeds complexer worden is inmiddels duidelijk. De Risico Radar maakt u bewust van mogelijke faalfactoren én biedt u passend advies en handreikingen om tijdig bij te sturen.

Lees verder

De Domtoren in Utrecht staat in de steigers wegens groot onderhoud. Er zijn enkele keuzes gemaakt bij de restauratie van de Dom die in lijn zijn met onze visie op het renoveren van ICT-systemen. Deze visie hebben we ontwikkeld in de praktijk, bij het ondersteunen van renovatieprogramma’s en bij de assurance opdrachten en reviews die we uitvoeren. George Leih geeft zeven lessen voor het beheerst renoveren van ICT-systemen. 

Lees verder