Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy


Digitaliseren zonder zorgen over informatiebeveiliging en privacy. Een betrouwbare en veilige informatievoorziening is essentieel voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de overheid en zorg. Patiënten en burgers verwachten een optimale en veilige digitale dienstverlening. Maar zijn uw medewerkers i-bewust en zijn de data waar nodig veilig opgeslagen? Weet uw organisatie wat te doen bij het verlies van privacygevoelige gegevens? Bent u beschermd tegen cyberattacks en ransomware?

Informatiebeveiliging & privacy

Steeds meer zorginstellingen en overheidsorganisaties maken een digitale transformatie door. Gegevens spelen hier een belangrijke rol in. Informatieveiligheid en privacy staat voor veel organisaties dan ook hoog op de agenda. De samenleving vraagt dat organisaties hun systemen en werkwijzen aantoonbaar beveiligen. Goed georganiseerde informatiebeveiliging is dan ook een randvoorwaarde voor een veilige zorg en optimale dienstverlening van een gemeente. Het is een continu proces dat geborgd dient te worden binnen uw organisatie. Hierbij is het voortdurend zoeken naar de balans tussen beveiligingsmaatregelen enerzijds en bruikbaarheid en toegankelijkheid van de gegevens anderzijds.

Inrichting informatiebeveiliging

Zowel bij de overheid, in het onderwijs als in de zorg is M&I/Partners intensief betrokken bij de inrichting van informatiebeveiliging. Wij zorgen voor een blijvend werkend systeem en het verhogen van de veiligheid van gegevens. M&I/Partners helpt u met het ontwerpen van een digitale strategie waarin informatieveiligheid en privacy vanaf het begin een belangrijke plaats heeft.

Bewustwording

Bewustwording medewerkers van groot belang bij informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging moet onderdeel worden van de cultuur van een organisatie. Het vraagt om een aanpassing in houding en gedrag van medewerkers. Bij uw medewerkers is het meeste te halen als het gaat om de beveiliging van digitale informatie. Informatiebeveiliging staat en valt met hoe uw medewerkers met de technologie, ICT en gegevens omgaan.

Hoe kunnen wij u helpen?

De adviseurs van M&I/Partners weten hoe het volgens de wet moet. Onze adviseurs ondersteunen u met het implementeren en borgen van informatiebeveiliging en privacy in uw organisatie. Wij ondersteunen u met de volgende advies- en implementatiediensten.

 • Uitvoeren van de Scan NEN 7510, BIO of kennisnet IBP-normenkader
 • Opstellen en formuleren van adequaat, praktisch en gedragen informatiebeveiligingsbeleid
 • Uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van beveiligingsplannen
 • Begeleiding bij de realisatie van beveiligingsplannen
 • Uitvoeren van Informatieveiligheid en privacy bewustwordingscampagnes
 • Opzetten en inrichten van identity & access management
 • Borgen van continuïteit binnen uw organisatie
 • Begeleiding en invoeren van (minimale) maatregelen rondom de privacywetgeving
 • Leveren van een Functionaris Gegevensbescherming op afstand
 • Invullen van de Security Officers-rol (CISO) in uw organisatie
 • Delen van onze praktijkkennis in workshops en masterclasses

Meer weten?
Maak kennis met

Relevante case

Privacy en DPIA's bij de gemeente Amersfoort

Privacy en DPIA's bij de gemeente Amersfoort

Ook de gemeente Amersfoort wilde ondersteuning bij het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments. Ze vroegen hulp bij het maken van een standaard aanpak, een groep interne medewerkers op te leiden en de uitvoering van een set DPIA's te begeleiden. De procesgerichte en pragmatische DPIA-aanpak van M&I/Partners heeft ervoor gezorgd dat Amersfoort hier echt verder mee kan.

Lees verder

Meer relevante kennis opdoen

Wachten tot de inbreker komt?
28-04-2021

Wachten tot de inbreker komt?

Lees meer
Chaos bij het ontbreken van privacy governance
28-09-2020

Chaos bij het ontbreken van privacy governance

Lees meer