Blogs

Blogs


Filteren

Blogs

Ethische verantwoordelijkheid data
21-06-2021

Gedeelde ethische verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid

Steeds meer overheden zien de toegevoegde waarde van datagedreven werken. Datagedreven werken brengt ook ethische vraagstukken met zich mee. Wie is er binnen de gemeente eigenlijk verantwoordelijk voor de ethische aspecten van de huidige datagedreven tijd?

Lees verder
ICT in de zorg
17-06-2021

ICT in de zorg, dat doen we even

ICT in de zorg, dat doen we even. Nee dus. Geloof in eigen kunnen is logisch. Complex wordt dat geloof in eigen kunnen pas als bestuurders denken dat zij niet in de valkuilen stappen waar anderen wel het slachtoffer van worden. De optimisme-bias noemen we dat.

Lees verder
Succesvolle pakketimplementaties
14-06-2021

Acht tips voor succesvolle pakketimplementaties

Pakketimplementaties blijven complex. Hoe kun je deze weerbarstige veranderprojecten bijsturen en beïnvloeden? Miriam de Best geeft acht tips voor succesvolle pakketimplementaties.

Lees verder
ICT-functie gemeenten
31-05-2021

Gemeentelijke ICT heeft hulp nodig

De gemeentelijke ICT-functie verandert razendsnel. Bestaande besturingsparadigma’s werken niet meer. De rol van vernieuwer én beheerder naast elkaar leveren steeds meer spanning op.

Lees verder
Verwondering ketensamenwerking M&I/Partners
05-05-2021

Met verwondering ketensamenwerking verbeteren

Verwondering is vaak essentieel om maximaal effect te krijgen. Dat is vaak makkelijker als je je op nieuw terrein begeeft. Laat je eigen kennis en ervaring je niet verleiden tot het (snel) voorstellen van oplossingen of trekken van conclusies. Als je binnen ketensamenwerking verwonderd kan zijn over de insteek en belangen van de ander, dan kom je eerder tot effectieve samenwerking.

Lees verder
Privacy risicoanalyse M&I/Partners
28-04-2021

Wachten tot de inbreker komt?

Inbrekers bestaan, maar dat betekent niet dat we ’s nachts de deuren open laten staan of de kluiscode op een briefje schrijven. Afhankelijk van hoe hoog we het risico op inbraak inschatten, nemen we maatregelen. Voor organisaties is dat niet anders.

Lees verder
CIO misverstanden M&IPartners
14-04-2021

Dit zijn de grootste misverstanden over de CIO

Digitalisering is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering, dat je iemand nodig hebt met een strategische visie. Iemand die functioneert en communiceert op het niveau van de raad van bestuur of vlak daaronder. Helaas is dat inzicht, nog vaker dan je denkt, niet overal doorgedrongen in de bestuurskamers van de Nederlandse ziekenhuizen. Een CIO is een voorwaarde om de mogelijkheden van ICT echt te benutten. 

Lees verder
Zorgplatformen M&I/Partners
12-04-2021

Zorgplatformen: hype of broodnodig?

De zorg is complex. Op het gebied van ICT en informatievoorziening in de zorg is dit niet anders. Zorgplatformen hebben de mogelijkheid om een complete oplossing te bieden voor informatie-uitwisseling in de Nederlandse zorg. 

Lees verder
Informatiemanager als tolk M&I/Partners
24-03-2021

Ga niet zonder je informatiemanager naar de slager

Het niet spreken van elkaars taal, onduidelijke verwachtingen en niet in staat zijn om naar het expertiseniveau van je gesprekspartner te schakelen zijn redenen dat er vaak ruis in samenwerkingen ontstaat. Als informatiemanager fungeer ik dagelijks als tolk tussen de primaire processen en de ICT om de samenwerking soepel te laten lopen. 

Lees verder
Projectmanagement op afstand M&I/Partners
16-03-2021

Acht tips voor projectmanagement op afstand

De context en omgeving zijn in mijn opdrachten als projectmanager mijn informatiebron. Sinds COVID werken we allemaal thuis. Geen wandelgang, koffieapparaat, parkeerplaats of lift. De context is verdwenen. Daar waar ik de belangrijke informatie over de mens, het team en de motivatie haal was ineens weg. Of toch niet? Miriam de Best geeft acht tips om toch die context te kunnen creëren als je niet op de werkvloer bent. 

Lees verder