Matthijs Maat

Matthijs Maat


Filteren
ICT-vragen bestuurders
17-02-2020

9 ICT-vragen die een bestuurder moet kunnen beantwoorden

Terwijl digitalisering steeds belangrijker wordt voor organisaties, tonen nog altijd veel te veel bestuurders wel héél weinig interesse in ICT. Diep technologisch inzicht is echt niet nodig, benadrukken Matthijs Maat en Antoon van Luxemburg. Aan de hand van 9 ICT-vragen kan een  bestuurder de broodnodige kennis opdoen waarmee hij digitalisering in zijn organisatie op zijn minst kan begrijpen en dus beter kan sturen.

Lees verder
Angst voor architectuur
18-06-2018

Angst voor architectuur

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder
Architectuur kern
13-06-2017

Terug naar de kern van architectuur

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder
waarschuwingssignalen
25-08-2016

IT-projecten: Eerst proberen, dan doen!

IT-projecten hebben een slechte reputatie. Ze duren te lang, kosten te veel en leveren te weinig op. Welbeschouwd is het een wonder dat er nog zoveel IT-projecten slagen. Want de manier waarop grote IT-projecten worden aangestuurd moet fundamenteel anders.

Lees verder
02-05-2016

Vier antipatronen die organisaties belemmeren te innoveren

In elke organisatie bestaan krachten die de status quo willen handhaven. Zij zorgen voor een conservatieve houding van IT-afdelingen. Er zijn vier antipatronen rond IT-beheer die vernieuwingen in de weg staan. 

Lees verder
08-09-2015

Waak voor te hoog abstractieniveau

Referentiearchitecturen zijn belangrijk voor bedrijven, zij bieden houvast. Toch blijven veel mogelijkheden onbenut. Het veelal hoge abstractieniveau is spelbreker.

Lees verder
23-10-2014

Veel IT-methoden, weinig houvast

Veel organisaties worstelen met het professionaliseren van de omgang met IT. Ontwikkelingen zoals technologische vooruitgang, schaalvergroting en samenwerking maken IT voor veel organisaties een continue uitdaging. Er wordt geïnvesteerd in de invoering van methodes en werkwijzen. Maar ook mét Prince2, SCRUM of het werken onder architectuur ontbreekt het aan grip. Hoe kan het dat al die methodes en werkwijzen daar onvoldoende aan verbeteren?

Lees verder
Methodische plaatjes
01-05-2013

Methodische plaatjes werken niet

Architecten vallen bestuurders vaak lastig met abstracte informatie en vage keuzemogelijkheden. Met veel grafische voorstellingen kunnen bestuurders niets. Matthijs Maat en Gert Florijn geven het recept voor een mislukte en geslaagde architectuurvisualisatie. Wie een goede visualisatie wil opstellen, moet goed luisteren.

Lees verder
Architecten zijn dromers
12-12-2012

Architecten zijn dromers

IT-architecten leven tussen droom en werkelijkheid. En hun dromen lopen regelmatig uit op nachtmerries. Architecten hebben de neiging te hoog te vliegen waardoor alles hetzelfde lijkt, of te geloven in één waarheid. Gert Florijn en Matthijs Maat bespreken vier belangrijke valkuilen.

Lees verder