Filteren

Terwijl digitalisering steeds belangrijker wordt voor organisaties, tonen nog altijd veel te veel bestuurders wel héél weinig interesse in ICT. Diep technologisch inzicht is echt niet nodig, benadrukken Matthijs Maat en Antoon van Luxemburg. Aan de hand van 9 ICT-vragen kan een  bestuurder de broodnodige kennis opdoen waarmee hij digitalisering in zijn organisatie op zijn minst kan begrijpen en dus beter kan sturen.

Lees verder

AGconnect - Als een organisatie ICT serieus neemt, leidt dat tot serieuze vragen. Als het team architecten daar niet aan toe is, ontstaan er vluchtbewegingen verstopt in jargon en intimiderende diagrammen. Ontdek de zeven angsten en verlangens die een goede architectuur in de weg staan.

Lees verder

AGconnect - ICT-architectuur is vaak kostbare flauwekul. Architecten sluiten onvoldoende aan bij de praktijk. Dat is jammer, want een ICT-architectuur kan cruciaal zijn bij het begrijpen en veranderen van de informatievoorziening.

Lees verder

IT-projecten hebben een slechte reputatie. Ze duren te lang, kosten te veel en leveren te weinig op. Welbeschouwd is het een wonder dat er nog zoveel IT-projecten slagen. Want de manier waarop grote IT-projecten worden aangestuurd moet fundamenteel anders.

Lees verder

Veel organisaties worstelen met het professionaliseren van de omgang met IT. Ontwikkelingen zoals technologische vooruitgang, schaalvergroting en samenwerking maken IT voor veel organisaties een continue uitdaging. Er wordt geïnvesteerd in de invoering van methodes en werkwijzen. Maar ook mét Prince2, SCRUM of het werken onder architectuur ontbreekt het aan grip. Hoe kan het dat al die methodes en werkwijzen daar onvoldoende aan verbeteren?

Lees verder

Architecten vallen bestuurders vaak lastig met abstracte informatie en vage keuzemogelijkheden. Met veel grafische voorstellingen kunnen bestuurders niets. Matthijs Maat en Gert Florijn geven het recept voor een mislukte en geslaagde architectuurvisualisatie. Wie een goede visualisatie wil opstellen, moet goed luisteren.

Lees verder

IT-architecten leven tussen droom en werkelijkheid. En hun dromen lopen regelmatig uit op nachtmerries. Architecten hebben de neiging te hoog te vliegen waardoor alles hetzelfde lijkt, of te geloven in één waarheid. Gert Florijn en Matthijs Maat bespreken vier belangrijke valkuilen.

Lees verder