André van Nijkerken

André van Nijkerken


Filteren
Compliant voor de omgevingswet
28-05-2019

Handreiking Compliant voor de Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Wat moet uw gemeente minimaal doen om in 2021 aan te kunnen sluiten op het Landelijk Stelsel Omgevingswet? M&I/Partners heeft een conrete handreiking ontwikkeld om met uw informatievoorziening compliant te zijn voor de omgevingswet.

Lees meer
André van Nijkerken
20-11-2017

Op naar de Omgevingswet!

Sinds april van dit jaar maak ik deel uit van het “Team invoering Omgevingswet” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Niet alleen een superleuk team, maar ook een indrukwekkende uitdaging. 

Lees meer
André van Nijkerken
31-10-2017

Gemeenten moeten integraal in plaats van sectoraal transformeren

Er ontstaat ruimte voor denken over transformatie van het sociaal domein. Hoe gaan we het naar de toekomst toe nou echt doen in het sociaal domein? Diezelfde vraag is echter ook aan de orde voor andere domeinen in het gemeentelijke aandachtsveld. Tijd voor een pleidooi voor integraal transformeren.

Lees meer
25-04-2017

Dashboards in het sociaal domein

Gemeenten hebben in het sociaal domein een flink extra takenpakket en daarmee een extra verantwoordelijkheid. De roep om dashboards in het sociaal domein is dan ook groot. Enkele do’s, don’ts en tips op dashboardgebied.

Lees meer
André van Nijkerken
15-03-2017

Verlagen administratieve lasten vraagt om bestuurlijk offensief

Het landelijke programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) richt zich op het verlagen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Wat ontbreekt is een breed offensief gericht op gemeentelijke bestuurders. Zolang die namelijk niet ingrijpen, blijft het dweilen met de kraan open.

Lees meer
André van Nijkerken
24-02-2017

Gids in hulpmiddelenland

Met de decentralisaties in het sociaal domein is een lawine losgekomen aan apps die gebruikt kunnen worden voor preventie, om zelfredzaamheid te bevorderen of om cliënten danwel professionals van dienst te zijn. Daarmee groeit de behoefte aan een gids in hulpmiddelenland.

Lees meer
Bedrijfsvoering sociaal domein
18-02-2016

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

De decentralisaties in het sociaal domein zijn vanaf 2015 een feit. Gemeenten zijn sinds een jaar aan zet. M&I/Partners heeft een 5-fasenmodel ontwikkeld waarmee een gemeente haar bedrijfsvoering optimaal kan afstemmen op de fase waarin het sociaal domein zich bevindt.

Lees meer