EPD

EPD


Filteren

EPD

Rendement ICT
19-02-2018

Meer rendement uit grote ICT-investeringen

Zorgvisie ICT - ICT-investeringen in ziekenhuizen nemen in omvang en aantal toe. Er wordt daarom kritisch gekeken naar het rendement. Waardoor blijven de baten achter bij de oorspronkelijke verwachtingen en hoe kan dat beter?

Lees meer
Leiderschap digitale tijdperk
02-01-2018

Leiderschap in het digitale tijdperk

We leven in een tijd waar ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Digitale middelen maken het steeds meer mogelijk voor patiënten om zelf de regie te nemen. Deze digitalisering heeft grote impact in zorgorganisaties en vraagt veel van bestuur tot zorgmedewerkers.

Lees meer
Patiëntenportaal weinig impact
25-07-2017

Patiëntenportaal heeft weinig impact

Steeds meer ziekenhuizen zetten een patiëntenportaal in. Uit onderzoek van M&I/Partners blijkt echter dat maar 25 procent van de patiënten in de ondervraagde ziekenhuizen door de zorgprofessionals wordt verwezen naar het portaal.

Lees meer
13-06-2017

Bijdrage aan de ideale zorgwereld

Ook in de zorg is de juiste stuurinformatie cruciaal om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Integratie van EPD en ERP geeft inzicht in de effecten van keuzes op kwaliteit én kosten.

Lees meer
Jan Houben
24-10-2016

Het komt aan op gedrag

Uitgesproken Jan Houben #23
Ik merk het vaak bij opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers: het uitvoeren van een grootschalig ICT-project is verdraaid lastig. Soms kloppen er zorginstellingen bij ons aan die al drie keer gepoogd hebben een nieuw EPD of ECD te implementeren, zonder succes.

Lees meer
09-06-2016

De EPD-keuzes zijn gemaakt

Veel ziekenhuizen hebben in 2015 en begin 2016 contracten gesloten vooreen nieuw EPD. Zonder uitzondering met de ‘usual suspects’ Chipsoft of Epic.

Lees meer
PACS
22-04-2016

Nieuw PACS-tijdperk aanstaande

Een recente studie toont aan dat beeldmanagement, na IT-investeringen in infrastructuur en het EPD/ZIS, de grootste hap neemt uit het ziekenhuis-ICT-budget. Keuzes over het Radiologie PACS, PACS II en wel of niet Vendor Neutral Archive zijn steeds meer een CIO aangelegenheid. De noodzaak groeit om een ziekenhuisbrede beeldmanagementstrategie te hanteren.

Lees meer
19-04-2016

Gekkenwerk binnen GGZ, doorgeslagen regeldruk

Nog geen tien jaar geleden was de financiering van een GGZ-instelling simpel en overzichtelijk. Hoezo ‘meer handen aan het bed’? Er is eerder sprake van ‘meer benen onder het bureau’.

Lees meer
11-12-2015

Tekortkomingen en wensen EPD's in de GGZ

Zo’n tien jaar geleden stonden Bart Groothuis, M&I/Partners, en Liesbeth van den Heuvel aan de wieg van de implementatie van het EPD bij Altrecht. Ze blikken terug én vooruit op de grote omslag die een EPD voor een GGZ-instelling betekent.

Lees meer
19-11-2015

Verkokering belemmert patiëntgeoriënteerde informatievoorziening

Vanuit de praktijk van vele EPD-implementaties is er een wijdverbreid probleem dat een fundamentele belemmering vormt voor de beoogde doelen met de invoering van EPD’s. De meeste EPD-implementaties bieden geen oplossing voor de verkokerde zorg maar helpen juist de versnipperde zorg in stand te houden en blokkeren zo een echt patiëntgeoriënteerde werkwijze.

Lees meer

M&I/Partners gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geeft u akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
Sluit deze melding