Haal meer uit uw bestaande EPD


Het Elektronisch Patiëntendossier is bijna in alle ziekenhuizen geïmplementeerd. Een goed ingericht en gebruikt EPD is van groot belang voor het leveren van kwalitatief goede zorg. En voor de sturing, verantwoording en financiering van een ziekenhuisorganisatie. Om een steeds betere, veiligere en goedkopere zorg te verlenen is optimalisatie van het EPD en de processen noodzakelijk. 

EPD-Quickscan

Om het verbeterpotentieel bij EPD’s snel en eenvoudig in kaart te brengen heeft M&I/Partners de EPD-Quickscan vragenlijst ontwikkeld, speciaal voor de gebruikers. De vragenlijst bestaat uit 25 vragen onderverdeeld in vier hoofdthema's: van het huidige EPD, de knelpunten van het EPD, EPD-trainingen en vaardigheden tot het verbeterpotentieel van het EPD.

Wat levert de EPD-Quickscan op?

  • Maakt ꞌwandelgangenpraatꞌ concreet.
  • Geeft inzicht in het onbenut potentieel van het EPD.
  • Geeft een organisatie brede evaluatie.
  • Geeft legitimiteit voor procesverbeteringen.
  • Concretiseert mogelijke scope voor optimalisatie.

“De rapportage uit de EPD-Quickscan van M&I/Partners is een goed richtsnoer om meer uit HiX te halen” Otto Jansen Hoofd informatiezaken IJsselland Ziekenhuis

EPD is een werkwoord 

Wilt u ook uw EPD-optimaal gebruiken? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw zorginstelling? Neem dan contact op met Matthias Mieth voor een vrijblijvend gesprek.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Vanuit de praktijk van vele EPD-implementaties is er een wijdverbreid probleem dat een fundamentele belemmering vormt voor de beoogde doelen met de invoering van EPD’s. De meeste EPD-implementaties bieden geen oplossing voor de verkokerde zorg maar helpen juist de versnipperde zorg in stand te houden en blokkeren zo een echt patiëntgeoriënteerde werkwijze.

Lees verder

Het eind van de grote EPD-implementaties is in zicht. De tijd van duurzame digitale transformatie is definitief aangebroken. Deze nieuwe tijd betekent betere en efficiëntere zorg. De voordelen zijn niet langer te ontkennen maar de volgende vraag is: hoe nu verder naar een toekomstbestendige zorg? De mogelijkheden van een verdere integratie zijn eindeloos. 

Lees verder