Haal meer uit uw bestaande EPD


Het Elektronisch Patiëntendossier is bijna in alle ziekenhuizen geïmplementeerd. Een goed ingericht en gebruikt EPD is van groot belang voor het leveren van kwalitatief goede zorg. En voor de sturing, verantwoording en financiering van een ziekenhuisorganisatie. Om een steeds betere, veiligere en goedkopere zorg te verlenen is optimalisatie van het EPD en de processen noodzakelijk. 

EPD-Quickscan

Om het verbeterpotentieel bij EPD’s snel en eenvoudig in kaart te brengen heeft M&I/Partners de EPD-Quickscan vragenlijst ontwikkeld, speciaal voor de gebruikers. De vragenlijst bestaat uit 25 vragen onderverdeeld in vier hoofdthema's: van het huidige EPD, de knelpunten van het EPD, EPD-trainingen en vaardigheden tot het verbeterpotentieel van het EPD.

Wat levert de EPD-Quickscan op?

  • Maakt ꞌwandelgangenpraatꞌ concreet.
  • Geeft inzicht in het onbenut potentieel van het EPD.
  • Geeft een organisatie brede evaluatie.
  • Geeft legitimiteit voor procesverbeteringen.
  • Concretiseert mogelijke scope voor optimalisatie.

“De rapportage uit de EPD-Quickscan van M&I/Partners is een goed richtsnoer om meer uit HiX te halen” Otto Jansen Hoofd informatiezaken IJsselland Ziekenhuis

EPD is een werkwoord 

Wilt u ook uw EPD-optimaal gebruiken? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw zorginstelling? Neem dan contact op met Matthias Mieth voor een vrijblijvend gesprek.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Zorgkoepel West-Friesland koppelt ICT-systemen van de aangesloten organisaties in de eerstelijnszorg en het EPD. Nu de rest van Nederland nog.Het past allemaal in de transformatie die de zorg doormaakt. We gaan van de tweede naar de anderhalvelijns zorg. Dat is goedkoper en sluit als het goed is beter aan bij de wensen en behoeften van patiënten. 

Lees verder