Overheden en zorgorganisaties willen en moeten zich continu aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Betere zorg tegen lagere kosten en omgaan met een steeds kritischere burger. Wij geloven in de kracht van technologie en ICT als enabler voor maatschappelijke meerwaarde en transformatie naar meer klantgerichte, effectievere en efficiëntere organisaties. 

Wat we doen

M&I/Partners adviseert en ondersteunt overheden en zorginstellingen bij hun duurzame digitale transformatie, digitalisering en transitie. Wij concentreren ons op passende digitalisering van bedrijfsstrategieën (bedrijfsstrategie in een digitale wereld) naar effectieve en efficiënte uitvoering. Dit bestaat uit het richten en besturen (strategisch niveau), het inrichten en implementeren (tactisch niveau) en het beheren en exploiteren van digitale oplossingen (operationeel niveau). Daarbij werken wij oplossings- en resultaatgericht.

Als partner werken wij samen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht van onze klanten, door ons advies over een weloverwogen inzet en eventuele implementatie van impactvolle digitalisering en ICT.

Onze kernactiviteiten zijn strategisch advies, project- en programmamanagement, implementatiebegeleiding, interim-management, benchmarks en audits. 

Hoe we dat doen

Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap, kennis en lef transformeren wij uw organisatie naar een digitale en wendbare organisatie. Werkende technologie, verandering en/of digitale transformatie komen niet zomaar tot stand. Er zijn mensen nodig die iedere dag een impactvolle bijdrage leveren aan onze klanten en hun doelen. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen. Dit doen we persoonlijk en met menselijke maat.Wat we doen voor de overheid en zorg

Wij geloven in de mogelijkheden en potentie van Artificial Intelligence (AI). De inzet van AI brengt – mits zorgvuldig geïmplementeerd - voordelen en kansen met zich mee voor de overheid en zorg. Mede in dat kader ontwikkelde M&a…

Lees verder

Overheden en zorginstellingen zijn afhankelijk van betrouwbare en veilige ICT-systemen. ICT is steeds vaker integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee van strategisch belang. Maar soms brengt ICT onverwachte (omvangrijke) risico&…

Lees verder

Onze dienstverlening op het gebied van beeldmanagement wordt uitgevoerd door een aparte entiteit binnen de M&I-groep: IMAGRS. IMAGRS is een dienstverlener die zich specifiek richt op beeldmanagement (denk aan PACS en VNA) en aanpalend…

Lees verder

Een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering is essentieel voor de ondersteuning van medewerkers, voor de continuïteit van de organisatie en om in te spelen op de veranderde vraag vanuit de overheid en zorg. Iedere organisatie he…

Lees verder

Organisaties zijn op zoek naar manieren om hun ICT efficiënter en effectiever in te zetten. Met de benchmarks van M&I/Partners krijgt u inzicht in de ICT-kosten door te vergelijken met anderen. U krijgt inzicht in de relatie tussen…

Lees verder

Digitale interactie is het leidend adagium voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van organisaties. De inzet van technologie maakt het verschil: betere dienstverlening combineren met efficiëntie en flexibiliteit. ICT is daarme…

Lees verder

Data Intelligence, informatiegestuurd werken, datamanagement, datastrategie, big data, data analytics, data science, machine learning … De mogelijkheden zijn groot en de kansen in principe eindeloos. Maar wat betekenen deze termen co…

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt nieuwe eisen aan en vraagt om grote aanpassingen van de organisatie, bestuurders, toezichthouders, managers en medewerkers. Om organisaties in de overheid en zorg succesvol te transformeren zijn leiders…

Lees verder

ECD

Vrijwel alle zorgorganisaties in de care gebruiken een ECD. Toch is de tevredenheid niet overal even hoog. Het gevoel dat meer uit het ECD te halen valt blijft. In hoeverre is het ECD al geïntegreerd met andere toepassingen? Zijn de me…

Lees verder

EPD

Het EPD is de digitale motor van het ziekenhuis. Het heeft enorme invloed op de snelheid van digitale ontwikkelingen en innovaties. Goed onderhoud en regelmatig een update zijn dan ook van groot belang. M&I/Partners helpt u deze motor d…

Lees verder

eHealth is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden. Voor ons staat eHealth voor vernieuwende digitale toepassingen in de zorg: denk aan portalen, websites, videoconsulten, het zelf meten, zorgrobots en, apps. eHealth ondersteunt de amb…

Lees verder

ICT is bepalend voor het succes en bestaansrecht van organisaties en heeft een strategische positie op de agenda van bestuur en management gekregen. Om impactvol verschil te maken gaan organisaties anders om met de ontwikkeling en sturing v…

Lees verder

Er gaat geen dag voorbij of je ziet een krantenkop over een datalek of beveiligingsincident. Door deze toenemende aandacht voor het onderwerp zijn organisaties zich inmiddels bewust van het feit dat informatiebeveiliging en privacy belangri…

Lees verder

Met een goede ICT-architectuur brengt u structuur aan in uw informatievoorziening. De architectuur geeft inzicht in de bestaande situatie en schetst kaders en richtlijnen om uw digitale strategie en benodigde digitale veranderingen op elkaa…

Lees verder

Iedereen heeft het tegenwoordig over SaaS, Cloud en ICT-sourcing, maar wat kan het voor mij opleveren, en welke nadelen en risico’s kleven er aan, of is het alleen maar rozengeur en maneschijn? M&I/Partners adviseert en ondersteun…

Lees verder

Organisaties kunnen niet zonder een goed functionerende Informatietechnologie en informatievoorziening. Hoe beheert u kosten, (maatschappelijke-)baten en risico's van ICT-investeringen en reeds operationele ICT? Wat gaat een ICT-investering…

Lees verder

De zorg staat voor een grote transformatie waarbij de cliënt/patiënt steeds meer in de regie komt, zorg op de juiste plek wordt geboden en waarbij zorgverleners steeds meer als ketenpartners samenwerken. Ook overheidsorg…

Lees verder

Soms is het noodzakelijk om tijdelijk extra mensen in te zetten gedurende de strategie en realisatie van een ICT-project. De adviseurs van M&I/Partners begrijpen wat er van hen verwacht wordt, weten projectresultaten neer te zetten en c…

Lees verder

Informatietechnologie en informatievoorziening zijn steeds meer een bepalende factor voor de organisatiestrategie en organisatierichting. M&I/Partners heeft jarenlange ervaring met advisering over het ICT-beleid, advisering over de inri…

Lees verder

ICT is niet meer weg te denken uit het primaire zorgproces. Technologie is steeds vaker een drijvende kracht voor zorginnovatie. Zo helpen slimme signalen zorgverleners om veilige zorg te verlenen. Meten en monitoren cliënten en pati&e…

Lees verder

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden

Relevante cases

Kennis is er om te delen!

Onder digitale volwassenheid verstaan we het vermogen van een organisatie om nieuwe ICT-mogelijkheden en -ontwikkelingen snel te adopteren en te vertalen naar betere of zelfs nieuwe producten en diensten. Uit onderzoek van onder andere het MIT, een Amerikaans ICT-kennisinstituut, blijkt dat digitaal volwassen organisaties succesvoller zijn in het realiseren van hun strategische doelstellingen. Ook halen ze meer rendement uit ICT-investeringen.

Lees verder