Digitalisering en nieuwe technologieën hebben steeds meer invloed op ons leven en werk. De grens tussen fysieke en digitale dienstverlening verdwijnt. Overheden en zorgorganisaties willen en moeten zich continu aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Betere zorg tegen lagere kosten en omgaan met een steeds kritischere burger. Wij geloven in de kracht van technologie en ICT als enabler voor maatschappelijke meerwaarde en transformatie naar meer klantgerichte, effectievere en efficiëntere organisaties. Al ruim 35 jaar werken we samen met onze klanten aan diverse thema's en vraagstukken voor maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Wat we doen voor de overheid en zorg

M&I/Partners adviseert en ondersteunt zorginstellingen en overheden in de rol van adviseur, programma- en projectmanager bij hun verandering en digitale transformatie. Van digitale strategie tot de implementatie van systemen (EPD, ECD, ERP, data-analyses) naar de uitvoering en optimalisatie van ICT. Maar ook bij het realiseren van het juiste niveau van informatiebeveiliging en privacy en het inrichten van een effectief datamanagement. Hoe ziet de route naar digitalisering eruit? Is uw ICT-afdeling voldoende voorbereid? Veel organisaties hebben op legacy gebaseerde systemen en langzame ICT. Iedere ICT-afdeling zal daarom moeten veranderen en een toekomstbestendige en wendbare ICT-omgeving moeten inrichten. CIO’s moeten daar een digitale strategie en een plan voor hebben. ICT-architectuur en ICT-sourcing spelen daarbij een belangrijke rol. Onze kernactiviteiten zijn strategisch advies, project- en programmamanagement, procesbegeleiding, onderzoek en audits.

Het realiseren van digitale transformatie gaat om veel meer dan enkel technologie. Digitale transformatie gaat over een fundamentele verandering binnen een organisatie. Deze transformatie wordt vormgegeven door een digitale strategie en visie en mogelijk gemaakt door mensen en technologie. Samen vormen zij het fundament voor de duurzame digitale verandering. Voor een succesvolle digitale transformatie moet digitalisering centraal staan binnen de bedrijfsstrategie, organisatiedoelen en bedrijfsvoering. Meestal moeten de huidige werkwijzen, processen, bedrijfsvoering en ICT daarvoor op de schop.

Het is vanzelfsprekend dat u meegaat. Maar waar begint u en welke digitale keuzes maakt u om uw digitale transformatie te realiseren? Het moeilijkste is vaak niet de technologie maar om de organisatie te veranderen. Voor een volledige digitale transformatie moeten organisaties een radicale cultuurverandering doormaken. Oude structuren loslaten en op een nieuwe manier gaan werken. Het succes van digitale transformatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten. Beschikt u over digitaal leiderschap om deze digitalisering en verandering aan te sturen? Complexe ICT-vraagstukken vragen om leiderschap, visie, strategie en heldere ‘streefbeelden’. 

Hoe we dat doen?

Door onze jarenlange advieservaring in de publieke sector begrijpen we wat er anders moet in uw zorginstelling of overheidsorganisatie en wat daarbij de uitdagingen zijn. Inhoudelijk en organisatorisch zijn wij een betrouwbare partner. We kennen de wereld van professionals, managers en bestuurders in de zorg en bij de overheid. Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap, kennis en lef transformeren wij uw organisatie naar een digitale en wendbare organisatie. Meer doen dan verwacht met resultaat dat écht werkt en waar onze klant mee verder kan.Wat we doen voor de overheid en zorg

Wij geloven in de mogelijkheden en potentie van Artificial Intelligence (AI). De inzet van AI brengt – mits zorgvuldig geïmplementeerd - voordelen en kansen met zich mee voor de overheid en zorg. Mede in dat kader ontwikkelde M&a…

Lees verder

Zorginstellingen en overheden zijn afhankelijk van betrouwbare en veilige ICT-systemen. ICT is steeds vaker integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee van strategisch belang. Maar soms brengt ICT onverwachte (omvangrijke) risico&…

Lees verder

Onze dienstverlening op het gebied van beeldmanagement wordt uitgevoerd door een aparte entiteit binnen de M&I-groep: IMAGRS. IMAGRS is een dienstverlener die zich specifiek richt op beeldmanagement (denk aan PACS en VNA) en aanpalend…

Lees verder

In de steeds meer digitaliserende wereld zijn organisatie op zoek naar manieren hoe zij hun ICT efficiënter en effectiever in kunnen zetten. Met de benchmarks van M&I/Partners krijgt u inzicht in de ICT-kosten door te vergelijken m…

Lees verder

Digitale interactie is het leidend adagium voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van organisaties. De inzet van technologie maakt het verschil: betere dienstverlening combineren met efficiëntie en flexibiliteit. ICT is daarme…

Lees verder

Data Intelligence, informatiegestuurd werken, datamanagement, datastrategie, big data, data analytics, data science, machine learning … De mogelijkheden zijn groot en de kansen in principe eindeloos. Maar wat betekenen deze termen co…

Lees verder

Organisaties worden meer en meer digitaal. Dat stelt andere eisen aan bestuurders, managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Wij helpen u met die nieuwe manier van leiderschap.  Digitaal leiderschap Voor een succesvolle digitale tran…

Lees verder

De langdurige zorg in Nederland staat de komende decennia voor een grote uitdaging. Personeelstekort, vergrijzing en zwaardere zorgindicaties brengen de kwaliteit van de zorg in gevaar. De slimme inzet van domotica is noodzakelijk om de kwa…

Lees verder

ECD

Vrijwel alle zorgorganisaties in de care gebruiken een ECD. Toch is de tevredenheid niet overal even hoog. Het gevoel dat meer uit het ECD te halen valt blijft. In hoeverre is het ECD al geïntegreerd met andere toepassingen (beeldbelle…

Lees verder

EPD

Het EPD is de digitale motor van het ziekenhuis. Het heeft enorme invloed op de snelheid van digitale ontwikkelingen en innovaties. Goed onderhoud en regelmatig een update zijn dan ook van groot belang. M&I/Partners helpt u deze motor d…

Lees verder

E-Health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden. Voor ons staat E-health voor vernieuwende digitale toepassingen in de zorg: denk aan portalen, websites, videoconsulten, het zelf meten, zorgrobots en, apps. E-Health ondersteunt de …

Lees verder

ICT is bepalend voor het succes en bestaansrecht van organisaties en heeft een strategische positie op de agenda van bestuur en management gekregen. Om impactvol verschil te maken gaan organisaties anders om met de ontwikkeling en sturing v…

Lees verder

Er gaat geen dag voorbij of je ziet een krantenkop over een datalek of beveiligingsincident. Door deze toenemende aandacht voor het onderwerp zijn organisaties zich inmiddels bewust van het feit dat informatiebeveiliging en privacy belangri…

Lees verder

Met een goede ICT-architectuur brengt u structuur aan in uw informatievoorziening. De architectuur geeft inzicht in de bestaande situatie en schetst kaders en richtlijnen om uw digitale strategie en benodigde digitale veranderingen op elkaa…

Lees verder

Iedereen heeft het tegenwoordig over SaaS, Cloud en ICT-sourcing, maar wat kan het voor mij opleveren, en welke nadelen en risico’s kleven er aan, of is het alleen maar rozengeur en maneschijn? M&I/Partners adviseert en ondersteun…

Lees verder

Organisaties kunnen niet meer zonder een goed functionerende Informatietechnologie en informatievoorziening. Hoe beheert u kosten, (maatschappelijke-)baten en risico's van ICT-investeringen en reeds operationele ICT? Wat gaat een ICT-invest…

Lees verder

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om ketensamenwerking. Binnen Nederland werken verschillende ketenpartners binnen bepaalde regio’s samen om een kwalitatief hoge dienstverlening aan te kunnen bieden. Hierbij staat samenwer…

Lees verder

De zorg staat voor een grote transformatie waarbij de cliënt/patiënt steeds meer in de regie komt, zorg op de juiste plek wordt geboden en waarbij zorgverleners steeds meer als ketenpartners samenwerken. Ook overheidsorg…

Lees verder

De Omgevingswet treedt in werking op 1 juli 2022. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatie…

Lees verder

Soms is het noodzakelijk om tijdelijk extra mensen in te zetten gedurende de strategie en realisatie van een ICT-project. De adviseurs van M&I/Partners begrijpen wat er van hen verwacht wordt, weten projectresultaten neer te zetten en c…

Lees verder

Advies waar je wat mee kunt vraagt om technologiekennis en begrip. Technologie heeft een steeds grotere impact gekregen. Enerzijds doordat de uitvoerbaarheid van (bestuurlijke) beslissingen voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de t…

Lees verder

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw mogelijkheden

Onze kennis en inzichten

De wereld van de patholoog is sterk in beweging. Huidige ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet meer gebonden aan de locatie van coupes en microscopen maar kunnen plaatsonafhankelijk werken. Wij hebben zeven stappen genoteerd om met digitalisering de voordelen te behalen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Lees verder

Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er uit komt te zien. Laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van ICT.

Lees verder