Kwaliteitsmeting en optimalisatie van het ICT-landschap voor uitvoeringsorganisatie

Voor een uitvoeringsorganisatie voerde M&I/Partners een kritische kwaliteitsmeting uit over de applicaties en begeleidde de agile teams bij het opstellen van roadmaps voor het verbeteren en optimaliseren van het ICT-landschap. Om zo de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen én verbeteren. 

Een kwaliteitsmeting per applicatie

De uitvoeringsorganisatie had behoefte aan een onafhankelijk oordeel over de applicaties. Waar staan we met onze applicaties? Wat is goed ingericht? En welke zorgpunten zijn er? De keuze viel op M&I/Partners. Voor het uitvoeren van de kwaliteitsmetingen vroeg M&I/Partners allerlei gegevens op. Zoals de documentatie van de applicaties, de broncodes en de beschikbare functionele testen en kwaliteitsrapportages. Het resultaat was een rapport met spreadsheets en conclusies van de 150 metingen per applicatie. In workshops presenteerde M&I/Partners de bevindingen en gingen de medewerkers hierover met elkaar in gesprek. 

Meting naar onder meer performance en betrouwbaarheid

Het rapport fungeert als basis voor verbeteringen. Uit de metingen kwam naar voren dat de performance en betrouwbaarheid van de applicaties nog best goed in orde zijn en dat er ook de nodige ‘technische schuld’ is. Een ander belangrijk aandachtspunt is de Informatiebeveiliging & Privacy . Daarnaast wordt het door de veranderende wetgeving en veranderende functionele eisen van klanten steeds lastiger aanpassingen door te voeren in de systemen. Kortom, er moet iets gebeuren zodat de prestaties in de toekomst niet achteruitgaan. 

Roadmap naar de toekomst

Om ook echt de omslag te maken zijn applicatie-roadmaps gemaakt. M&I/Partners begeleidde dit proces in zes workshops. De gesprekken gingen over documentatie, de kwaliteit van broncodes, softwarearchitectuur, testmiddelen, informatiebeveiling & privacy en niet-functionele eisen. De teams zoomden in op de problemen en verbeterpunten en maakten op basis daarvan een roadmap. 

Inrichten van het kwaliteitsraamwerk

M&I/Partners gaf daarnaast adviezen voor het inrichten van een kwaliteitsraamwerk, dat ervoor moet zorgen dat alle applicatieteams voortaan op dezelfde manier werken. Daarbij is het doel dat kwaliteitsverbetering een continu proces wordt waarbij de agile teams het benodigde vakmanschap ontwikkelen en de product owner daarin eigenaarschap toont. 

Eyeopener voor management en directie

Zoals gezegd: de applicaties presteren best goed. Maar een aantal zaken bleek niet goed geborgd in de organisatie, waardoor op termijn problemen kunnen ontstaan. Dat inzicht leverde binnen de organisatie de nodige vruchtbare discussies op. Bijvoorbeeld over privacy en veiligheid. Ligt dat bij de staf of moet dat in de lijn? 

Wat vindt de uitvoeringsorganisatie?

De uitvoeringsorganisatie kijkt terug op een fijne samenwerking met M&I/Partners. Ze waarderen vooral de inhoudelijke deskundigheid en de onafhankelijke positie. Het rapport en de workshops daarover boden (en bieden) ons als collega’s de ruimte om het goede gesprek te voeren. En om samen te komen tot de juiste afspraken.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Het Inlichtingenbureau: met nieuwe doelarchitectuur de toekomst in

Spannend, nieuwe doelarchitectuur ontwikkelen. Want hoe weet je zeker dat je de juiste basis legt? Het Inlichtingenbureau schakelde M&I/Partners in als ‘trusted advisor’ om het ontwerp te laten toetsen. Het resultaat: een stevig fundament voor het volledig nieuwe IT-platform en de dienstverlening en organisatie daaromheen.

Lees verder

Krijg grip op uw ICT-project of -programma met de Risico Radar

De Risico Radar maakt u bewust van mogelijke faalfactoren én biedt u passend advies en handreikingen om tijdig bij te sturen.

Naar de Risico Radar