Prinses Máxima Centrum stelt orde op zaken in de ICT

Het Prinses Máxima Centrum schakelde de hulp in van M&I/Partners om orde op zaken te stellen in de ICT.

Het was een echte overgangsperiode, waarin Gita Gallé aan het roer kwam te staan van het nieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht. De ambities van het grootste kinderoncologisch centrum van Europa waren hoog, en dat ging natuurlijk met aanloopproblemen gepaard.

Een van die aanloopvraagstukken betrof de afdeling informatie- en datatechnologie (IDT) van het ziekenhuis. ‘Er waren een paar stevige dossiers die vroegen om een ervaren interimmanager in de positie als CIO (Chief Information Officer). Ik kwam al snel uit bij Jan Houben van M&I/Partners, die ik van eerdere opdrachten kende als een ervaren manager en goede adviseur,’ aldus Gallé. 

Sparringpartner

Negen maanden lang werkte Jan als interim CIO drie dagen in de week aan de opdracht, die hij kon aannemen omdat een sabbatical niet doorging. ‘Dat was jammer voor hem, maar eerlijk gezegd fijn voor ons.’

Na een aanloopperiode van enkele weken ging Jan met de grotere issues aan de slag. ‘Investeren in de relatie met het UMC Utrecht waarmee we nauw samenwerken. Het voldoen aan de veiligheidseisen van NEN 7510. En de aansturing van de diverse programmamanagers, die hun werk goed deden maar behoefte hadden aan een sparringpartner op niveau die hen kon vertellen in welk kader ze wat moesten doen.’

 Governance

Het laatste kwartaal van 2020 werd besteed aan de begroting en financiën, aan de governance van IDT en enkele personele issues, waaronder de aanstelling van een opvolger van Jan, de nieuwe CIO.

Er waren vier inhoudelijke projecten, waaronder de toekomstige ontwikkeling  van het programma Practocol. Dit is een voorschrijfmodule voor chemokuren voor kinderen die eigenlijk alleen nog door het Prinses Máxima Centrum wordt gebruikt.

Koppeling EPD

Gita Gallé: ‘De vraag was of we een koppeling moesten en konden maken met ons EPD, of dat we opnieuw gingen bouwen op basis van een meer robuuste technologie. We zijn daar nog niet uit maar Jan heeft ons hierbij wel verder geholpen. Hij bracht orde en structuur aan in het proces.’

Belangrijk was ook het verbeteren van de juiste digitale werkplek. ‘Dat was en is nog ingewikkeld. Er zijn in het Maxima bijvoorbeeld meerdere manieren om in te loggen en diverse licenties. Dat heeft ook te maken met de verbinding in de samenwerking met het UMCU. Jan heeft geholpen om het project beter in te richten met de juiste competenties aan boord om de verbetering echt te gaan realiseren dit jaar.’ 

Beter gebruik data

Last but not least werkte Jan Houben aan het beter gebruik maken van data. ‘Het realiseren van een strategische datalaag is een van onze prioriteiten in het meerjarenplan. Daarbij gaat het om zaken als het delen en samenwerken tussen zorg, research en bedrijfsvoering. Maar ook om data governance en data ontsluiten. Ook bij die vragen en thema’s hielp Jan ons verder. En concreet hebben we het team Business Intelligence overgeheveld van de afdeling finance naar IDT, waar het beter past.’ 

Vertrouwen en orde gebracht

Samenvattend stelt Gita Gallé: ‘Jan heeft er vooral voor gezorgd dat IDT weer een gesprekpartner is in huis, en dat de verbinding met de business, dus zorg en research, opnieuw is gelegd. Verder heeft hij op strategisch niveau vertrouwen en orde gebracht, vooral door zijn voorzet voor een  governancestructuur rondom IDT. Hij had daarbij een mooie mix van bestuurlijk inzicht en ervaring en een hands on mentaliteit. Operationeel handelen als dat nodig is, maar tegelijkertijd ook de afdeling strategisch positioneren. En personele maatregelen durven nemen bovendien. We zijn daar al met al erg tevreden over.’

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

CWZ projectleiding ICT-heroriëntatie

Het CWZ stond eind 2014 aan de vooravond van een nieuw EPD. Er ontstond een impasse omdat de nieuwe raad van bestuur de ondergrond voor dit nieuwe EPD niet stabiel genoeg vond en de onderhandelingen stillegde. Met het vertrek van de manager informatiemanagement ontstond er behoefte aan externe advisering. Jan Houben heeft een nieuw perspectief voor ICT én het CWZ ontwikkeld.

Lees verder

Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart