Filteren

Onduidelijkheid over ‘de cloud’ leidt tot mistige discussies. Ik hoor vaak: “we moeten als organisatie naar de cloud!” Op dat moment gaat bij mij het cloudalarm af. Twee vragen helpen u helderheid in de mistige discussie te krijgen als het cloudalarm is afgegaan.

Lees verder

Steeds meer organisaties besteden taken op het gebied van ICT-systeembeheer uit aan een externe dienstverlener. Maar hoe houden we de regie over de ICT-activiteiten die we gaan uitbesteden? Ontdek de benodigde rollen, taken en competenties om uw ICT-beheer zorgeloos uit te besteden. 

Lees verder

ICT-trajecten lopen niet altijd vlekkeloos. Er kan onenigheid ontstaan over wat er precies geleverd moet worden aan hardware en software, het moment van oplevering van een project of de taakverdeling. Deze problemen kunnen leiden tot een conflict tussen de klant en de leverancier. M&I/Partners begeleidt partijen bij het oplossen van dergelijke ICT-conflicten.

Lees verder

Al jarenlang is er veel media-aandacht voor het Internet of Things. Voorspellingen spreken van tientallen miljarden aangesloten apparaten in het jaar 2020. Internet of Things wordt ook genoemd als drijvende kracht achter de zogenoemde vierde industriële revolutie. Urs Keller gaat in op de wereld en toegevoegde waarde van technologie en Internet of Things.

Lees verder