Bedrijfsvoering en ERP

Bedrijfsvoering en ERP


Filteren

Bedrijfsvoering en ERP

13-06-2017

Bijdrage aan de ideale zorgwereld

Zorgvisie ICT - Ook in de zorg is de juiste stuurinformatie cruciaal om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Integratie van EPD en ERP geeft inzicht in de effecten van keuzes op kwaliteit én kosten.

Lees meer
ERP care
08-02-2017

ERP-markt in de care

Zorgvisie ICT - Hoe ziet de IT-ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering eruit in de care-sector? Is dit even divers als de ondersteuning van het primaire zorgproces? Of is er net als in de cure-sector een trend naar integrale ERP-oplossingen?

Lees meer
13-10-2016

Terug naar het stenen tijdperk?

Een van mijn klanten is een ziekenhuis dat overschakelt op een nieuw ERP-systeem.  Net als bij andere opdrachtgevers spelen daarbij twee grote kwesties. Waarom zijn die koppelingen en die conversie zo ingewikkeld?

Lees meer
Peter Ernest
10-05-2016

Gooi geen zorggeld over de balk

Ik wil deze column graag beginnen met een vraag aan u. Waar denkt u aan, als u het begrip zorg-ICT hoort? Aan een EPD, een ZIS of een ander systeem dat te maken heeft met patiëntenzorg?

Lees meer
30-10-2014

ERP: beginnen met de basis

De ziekenhuizen staan nog maar aan het begin van het ERP-tijdperk. Ze kiezen ervoor eerst de basis goed neer te zetten om vandaaruit de stap te maken naar de echte voordelen die een geïntegreerd systeemlandschap te bieden heeft.

Lees meer