Bedrijfsvoering in de zorg


Bij M&I/Partners krijgen we veel vragen en opdrachten met betrekking tot bedrijfsvoering. Wat verstaan organisaties daar nu precies onder? En op welke vlakken van bedrijfsvoering liggen de grootste ambities en wensen? In onderstaande blog toetsen wij onze eigen ervaringen aan de uitkomsten van een inventarisatie binnen Care organisaties.

Bedrijfsvoering binnen de Care

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan alle administratieve processen die nodig zijn om het primair proces te ondersteunen. Hierbij valt onder andere te denken aan inkoop, contractmanagement, CRM, HR en Financiën. Daarbij is het belangrijk dat deze processen in goede verbinding staan met de zorgkant. Ook zorgadministratie wordt vaak in dit rijtje genoemd. Dit is nog sterker verbonden met het primair proces omdat voor een goede zorgadministratie een juiste registratie aan de bron (primair proces) randvoorwaardelijk is. Zorgadministratie bevindt zich dan ook op de scheidslijn van primaire zorg en bedrijfsvoering en wordt ondergebracht in de ECD applicatie.

Thema’s binnen bedrijfsvoering

Een tendens van deze tijd is om bedrijfsvoering meer als een geheel te zien en niet als losse processen en applicaties te behandelen. Dit komt ook terug in de vragen die M&I/Partners krijgt. Er is vooral behoefte aan meer integratie tussen processen, zodat de focus procesgericht wordt in plaats van afdelingsgericht. Organisaties hebben de ambitie om bedrijfsvoering efficiënt, effectief en wendbaar te laten zijn en optimaal te laten ondersteunen aan het primaire proces. Een goede balans tussen de activiteiten die (zorg)medewerkers zelf uitvoeren en de activiteiten waarin zij ondersteund/gefaciliteerd worden vanuit de ondersteunende afdeling is daar een belangrijk onderdeel van. Dit heeft invloed op de manier waarop systemen de processen dienen te ondersteunen. Daarnaast is er de wens om administratieve taken zoveel mogelijk te automatiseren en volgens een ‘best practice’ in te richten, zodat er tijd is voor inhoudelijke verbreding en verdieping van medewerkers.

Verder zijn er ook ontwikkelingen in de markt die effect hebben op bedrijfsvoering. Het externe veld is aan verandering onderhevig, zoals krapte op de arbeidsmarkt, veranderende wet- en regelgeving en digitalisering van de zorg. Dit beïnvloedt o.a. het personeelsbeleid, het aantrekken van medewerkers en vrijwilligers, de administratieve belasting en de bewegingsvrijheid van medewerkers. Dit vraagt meer van de digitale vaardigheden van medewerkers en om andere en handige toepassingen van bedrijfsvoering en efficiënte interne processen.

Hoe nu verder?

Bij de behoefte aan meer integratie en optimalisatie van bedrijfsvoeringsprocessen wordt al snel gekeken naar een nieuwe ERP (Enterprise Resource Planning) applicatie. Het traject begint echter niet met het kiezen van de applicatie maar bij het in kaart brengen van het huidige proces en de mogelijkheden en gewenste veranderingen in informatievoorziening, processen en gedrag. In onze volgende blog gaan wij verder in op de benodigde informatievoorziening binnen bedrijfsvoering en de noodzaak tot het eventueel veranderen van de bedrijfsvoeringsapplicatie(s).Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

De ziekenhuizen staan nog maar aan het begin van het ERP-tijdperk. Ze kiezen ervoor eerst de basis goed neer te zetten om vandaaruit de stap te maken naar de echte voordelen die een geïntegreerd systeemlandschap te bieden heeft.

Lees verder