Grip op uw ICT-project met de Risico Radar


ICT dringt steeds dieper door in de haarvaten van zorginstellingen en overheidsorganisaties. Dat ICT-projecten een hoog 'risico-gehalte' hebben en steeds complexer worden is inmiddels duidelijk. Heeft u voldoende grip op uw project en op de context van uw project? M&I/Partners heeft de Risico Radar ontwikkeld waarmee iedereen het risicoprofiel van zijn of haar ICT-project kan inschatten.

Risicoprofiel ICT-project

Succesvolle executie van uw ICT-projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij de Risico Radar ontwikkeld om het risicoprofiel van een ICT-project kosteloos in te schatten. Met name bij het opzetten van een project is veel winst te behalen. Gaten in de requirements, verkeerde architectuurkeuzes, onrealistische planningen en gebrek aan kennis bij opdrachtgever en projectmanager zijn vaak aspecten die zich in de uitvoeringsfase wreken. De Risico Radar maakt u bewust van deze mogelijke faalfactoren en biedt u direct handreikingen om tijdig zwakke plekken te repareren.

360° blik op uw project

De Risico Radar is een self assessment die u kunt uitvoeren na de business case, als de requirements zijn vastgesteld, als de aanbesteding is uitgevoerd of als er een projectplan ligt. De Risico Radar bestaat uit 38 vragen in zes categorieën. Dit biedt u een 360° blik op uw project, die u in staat stelt om grip op alle relevante aspecten te krijgen.

Resultaten

Wij hebben op dit moment 20 ICT-projecten gescoord. De eerste resultaten zijn al zeker interessant te noemen.

  • De mens vormt het grootste risico. Het vrijmaken van voldoende capaciteit aan medewerkers met de juiste en benodigde competenties is vaak een uitdaging.
  • Hierna volgt de techniek. In veel projecten zijn de niet-functionele eisen, het informatiemodel en de koppelvlakken onvoldoende uitgewerkt. Dit vormt een risico bij de projectstart.
  • Ook de doelstellingen en resultaten vormen een risico. Het is nog vaak onduidelijk wat er in de organisatie is verbeterd als het project klaar is. Lage scores in deze categorie vormen een risico omdat ze antwoord geven op de vraag ‘doen we het juiste project’.
  • De categorie succes- en faalfactoren richt zich op het track record dat organisaties hebben met ICT-projecten. Bij een kwart van de gescoorde projecten levert dit rode vlaggen op: ondanks het weinig positieve track record wordt toch gekozen voor dezelfde aanpak bij het nieuwe project.

Hoe kan ik de Risico Radar gebruiken?

Ga naar de Risico Radar. Na het invullen van de vragen ontvangt u een rapport waarin het risicoprofiel van uw project wordt geduid en waarin we u een aantal adviezen geven om meer grip op uw project te krijgen.


Natuurlijk kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen zodat we wat dieper op uw specifieke situatie in kunnen gaan.

 Terug naar het overzicht

Grip op uw ICT-projecten en programma’s?

 

M&I/Partners helpt u goed geïnformeerde besluiten te nemen met een onafhankelijke audit of review.

Krijg grip op uw projecten