Gemeente Leudal nieuwe visie op informatievoorziening en ICT

Begin 2021 stelde gemeente Leudal de vraag aan M&I/Partners om inzicht te krijgen in de gevolgen van informatiekundige ontwikkelingen waar de gemeente de aankomende drie tot vijf jaar mee te maken krijgt. André van Nijkerken en Gerco Buijk-Dijkstra, van M&I/Partners, hebben in samenwerking met de gemeente een visie op de informatievoorziening en ICT ontwikkeld, een implementatieplan opgesteld en een concreet advies gegeven over de herijking van de organisatie van de informatievoorziening.   

Informatie, gegevens en ICT zijn voor overheidsorganisaties belangrijke strategische bedrijfsmiddelen. Net als mensen, geld en tijd. De ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitalisering gaan zo snel, dat ook Gemeente Leudal in een steeds hoger tempo voor nieuwe kansen, vraagstukken en afwegingen komt te staan. 

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT en technologie kunnen overheden beter inspelen op de toenemende regelgeving en de wendbaarheid vergroten. Het meegaan in ontwikkelingen, waar de gemeente keuzes in gemaakt heeft of moet maken, zijn onder andere gericht op:

  • vergroten van digitale wendbaarheid;
  • versterken van de robuustheid van de ICT-dienstverlening;
  • investeren in datamanagement;
  • verbeteren informatie-uitwisseling met ketenpartners;
  • meer inzetten op datagedreven werken;
  • opstellen van een ethisch kader voor het gebruik van gegevens (data);
  • verder faciliteren van hybride werken;
  • verder versterken van informatiebeveiliging en bescherming van privacy. 

Nieuwe visie op informatievoorziening en ICT

M&I/Partners heeft in samenwerking met de gemeente interviews afgenomen en workshops georganiseerd om te komen tot een visie op de Informatievoorziening en ICT, een implementatieplan en een concreet advies over de herijking van de organisatie van de informatievoorziening. 

De ontwikkelde visie is gebaseerd op de wetenschap dat informatie en gegevens de zuurstof zijn van elke overheidsorganisatie en dat het voldoen aan wettelijke eisen en een goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners niet zonder goede informatievoorziening en inzet van ICT kunnen.

Succesvolle aanpak  

Arjan Hofman, adviseur informatievoorziening en opdrachtgever bij de Gemeente Leudal “Gemeente Leudal was erg tevreden. Deze aanpak dient als voorbeeld voor vergelijkbare projecten binnen de organisatie.”

 Meer weten?

Neem voor meeer informatie over een visie op Informatievoorziening en ICT in de overheid vrijblijvend contact op met Gerco Buijk-Dijkstra of André van Nijkerken.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Gemeente Hof van Twente versterking en aanbesteding I&A

De gemeente Hof van Twente wilde haar informatisering en automatisering versterken. Het hof van Twente heeft M&I/Partners, gevraagd om als ICT-projectleider het traject uit te voeren. "Met de hulp van M&I/Partners hebben wij weer een stap gezet in de borging van de rol die wij hebben als digitale overheid."

Lees verder