Gemeente Dalfsen vooruit met nieuwe I&A-strategie

M&I/Partners heeft op verzoek van de gemeente Dalfsen een advies uitgebracht over de Informatisering en Automatisering (I&A) strategie. De vraag van de gemeente Dalfsen was welke I&A-strategie en I&A-koers de gemeente het best kan varen, gelet op de missie, visie en ambities van de gemeente aan de ene kant en de vele ontwikkelingen die afkomen aan de andere kant.

ICT speelt een primaire rol

Naast allerlei maatschappelijke ontwikkelingen speelt ook ICT een primaire rol en staan gemeenten als Dalfsen voor vaak ingrijpende en ingewikkelde ICT-keuzes en -afwegingen. Bijvoorbeeld over het zelf doen, samen doen met andere gemeenten of juist overlaten/uitbesteden van ICT aan de markt. Intussen neemt de afhankelijkheid van goed functionerende ICT steeds meer toe en vragen informatiebeveiliging en privacy om bijpassende aandacht. André van Nijkerken heeft hier een advies over uitgebracht, waarmee de gemeente Dalfsen verstandige vervolgstappen kan zetten!

I&A-strategie

Neem voor meer informatie over deze opdracht of rondom het inrichten en optimaliseren van uw I&A-strategie binnen gemeenten contact op met André!

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Gemeente Hof van Twente versterking en aanbesteding I&A

De gemeente Hof van Twente wilde haar informatisering en automatisering versterken. Het hof van Twente heeft M&I/Partners, gevraagd om als ICT-projectleider het traject uit te voeren. "Met de hulp van M&I/Partners hebben wij weer een stap gezet in de borging van de rol die wij hebben als digitale overheid."

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap