Bernhoven investeert in informatieveiligheid

Bernhoven investeert in informatieveiligheid

Bernhoven maakt werk van informatiebeveiliging om hiermee de patiëntveiligheid en continuïteit van haar bedrijfsvoering nog meer te waarborgen. Bernhoven neemt informatieveiligheid zeer serieus en heeft M&I/Partners gevraagd hierbij te adviseren. Simon Does, principal adviseur bij M&I/Partners, heeft vanaf oktober 2017 tot en met augustus 2018 als kwartiermaker informatieveiligheid Bernhoven met raad en daad terzijde gestaan.

Actieplan informatiebeveiliging

Simon heeft in samenwerking de verschillende betrokken (o.a. MICT, HRM, Kwaliteit&Veiligheid en Communicatie) het beleid voor informatiebeveiliging en het actieplan informatiebeveiliging opgesteld. Dit plan beschrijft de aanpak en de projecten om de belangrijkste kwetsbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging op te lossen én er toe leidt dat Bernhoven ‘in control’ is op het gebied van informatiebeveiliging op basis van de NEN 7510.

Sterk in verbinding

“Vanaf het moment dat Simon binnen was, heeft hij sterk in verbinding met de verschillende organisatieonderdelen het thema informatieveiligheid opgepakt. Het eigenaarschap hiervoor wordt nu Bernhoven breed gevoeld, aldus Geert van den Enden algemeen directeur.”

Informatiebeveiliging in control

Wilt u ook aantoonbaar in control zijn op het gebied van informatiebeveiliging? Of wilt u meer weten over deze opdracht? Neem dan vrijblijvend contact op met Simon Does.