Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet stappen met BI

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft de eerste stappen gezet op het gebied van business intelligence (BI).

De rol van M&I/Partners

De VRR heeft M&I/Partners gevraagd te helpen bij het opzetten van een datawarehouse, BI-landschap en een toekomstbestendig systeem dat overweg kan met ongestructureerde data en innovatieve technieken zoals algoritmen en AI-toepassingen. Dit alles binnen één architectuur. Tegelijkertijd is M&I/Partners begonnen aan een professionaliseringstraject om informatiemanagement steviger op de kaart te zetten binnen de veiligheidsregio. 

Toekomstbestendige informatievoorziening

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft een BI-roadmap opgesteld om de BI-organisatie (financiën, taken en verantwoordelijkheden, organisatievorm) verder vorm te geven. In 2019 is een nieuw datawarehouse met bij behorende BI-omgeving neergezet en doorontwikkeld. Bijzonder is dat business intelligence, procesverbetering en artificial intelligence in één architectuur samenkomen. De VRR beschikt nu over een toekomstbestendig systeem en kan de waarde van de data verzilveren. Het is nu mogelijk om gestructureerde en ongestructureerde data met elkaar te verbinden en hier geavanceerde rapportages mee te maken.

In een architectuur

Binnen dit nieuwe informatiesysteem komen business intelligence (1.0), procesoptimalisatie en procesverbetering (2.0) en artificial intelligence (3.0) samen in één architectuur. Dit helpt de VRR vooruit omdat er bijvoorbeeld steeds meer gevraagd wordt op het gebied van compliance en verantwoording (1.0), risicogericht toezicht (2.0) en het analyseren van zowel gestructureerde als ongestructureerde (beelden vanuit drones, gegevens uit sociale media, kladblok gegevens) data. Om uiteindelijk mede op basis van voorspellende analyses veiliger en effectiever te werk te kunnen gaan (3.0). Hieronder ziet u een schematische weergave van de architectuur die bij de VRR is neergezet en in onze BI-opdrachten een leidraad vormen. Om de 2.0 en 3.0 ambities waar te kunnen maken gebruiken we de tools van Synerscope. 

VRR informatiesysteem 

Incidenten voorkomen met data

Dit zal uiteindelijk tot beter inzicht in de oorzaken en optimale bestrijding van branden geven en wellicht zelfs incidenten kunnen voorkomen doordat beter te voorspellen valt waar mogelijke brandhaarden kunnen ontstaan. Wanneer we nog een paar stappen verder zijn kunnen we mogelijk zelfs voorspellen waar materiaal en manschappen gepositioneerd moeten worden om sneller ter plaatse te zijn. Door het maken van slimme combinaties van databronnen is de veiligheidsregio beter in staat om risicogericht toezicht te houden op gebouwen in de regio. Het systeem is nu nog volop in ontwikkeling maar begint zijn eerste vruchten af te werpen. Zo is het datawarehouse grotendeels vernieuwd en de eerste “proof of concept” voor risicogericht inspecteren succesvol afgerond.

Voorbeelden van Synerscope interfaces Ixiwa en Iximeer

Synerscope

Professionaliseren informatiemanagement

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Data, Business Intelligence en het professionaliseren van informatiemanagement binnen de eigen organisatie? Neem dan contact op met Jeroen.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases