Veiligheidsregio MWB verbetert ICT-governance

M&I/Partners heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) geholpen bij het verbeteren van de ICT-governance (de besturing van de informatievoorziening en automatisering).

Informatievoorziening en automatisering verankeren

Binnen VRMWB waren met hulp van M&I/Partners al goede afspraken gemaakt over de I-governance, maar die afspraken worden nog niet volledig in praktijk gebracht. Daarom heeft VRMWB aan M&I/Partners gevraagd te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen en moeten worden om de I-governance (informatievoorziening en automatisering) bij VRMWB verder te verbeteren en steviger in de praktijk te verankeren.

Verbeterstappen

Op voorstel van M&I/Partners is een bijeenkomst georganiseerd met de sleutelfunctionarissen in de I-governance van de VRMWB. In die bijeenkomst is op een uiterst constructieve en plezierige manier met elkaar gesproken over de verbeterstappen die nog gezet kunnen en moeten worden. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen ruimte laten voor goede ideeën en initiatieven aan de ene kant, en noodzakelijke samenhang en dus sturing in de informatisering en automatisering aan de andere kant. Bij dit alles goed rekening houdend met de specifieke taak en cultuur van de Veiligheidsregio.

Vervolgstappen

Eén van de eerste vervolgstappen die nu gezet gaan worden, is een goede invulling van het accountmanagement vanuit de informatiseringsfunctie. Daarnaast wordt het project- en portfoliomanagement versterkt en wordt een producten- en dienstencatalogus (PDC) gemaakt die meer duidelijkheid moet geven in wat wel en niet kan c.q. wenselijk is binnen de informatisering en automatisering bij VRMWB.

ICT-governance

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ICT-governance?
Neem contact op met André. Meer kennis opdoen over digitale strategie en transformatie

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

BERM gemeenten ICT-governance

M&I/Partners heeft de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk (BERM) ondersteund met het vervaardigen van een ICT-governancemodel voor BERM-ICT. Dit is het ICT-samenwerkingsverband van de hierboven genoemde gemeenten.

Lees verder

Wij adviseren en begeleiden u om een op de toekomst voorbereide en professionele ICT-organisatie te ontwikkelen, de juiste skills binnen de organisatie te ontwikkelen en de beschikbare ICT-resources effectief en efficiënt in te zetten.

Ontdek meer