Leerwerkbedrijf Diamant-groep krijgt grip op ICT-kosten

Naast de bekende ICT Benchmark Gemeenten, Woningcorporaties en Ziekenhuizen heeft M&I/Partners sinds dit jaar een nieuwe benchmark: de ICT Benchmark Leerwerkbedrijven. De bekende methodiek, op maat gemaakt speciaal voor deze sector. De Diamant-groep is het eerste leerwerkbedrijf dat aan de hand van de ICT Benchmark van M&I/Partners kan verbeteren door te vergelijken.  

Grip op ICT-kosten

Uit de analyse voor de Diamant-groep in vergelijking met de ICT Benchmark Gemeenten blijkt dat een vergelijkbaar deel van de ICT-kosten naar personeel en software gaat, namelijk 60%. Tegelijkertijd is het aandeel ICT in de totale kosten twee keer zo groot. Het belang van grip krijgen op ICT-kosten is daarmee heel groot. Zeker in een sector waarin het begeleiden van werkzoekenden met een langere afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk met steeds minder geld moet gebeuren. Dat vraagt scherp zijn op de uitgaven en tegelijkertijd optimaliseren en innoveren met behulp van ICT.

Kwaliteit dienstverlening

Cees Sauer, concern controller van de Diamant-groep: “De ICT Benchmark Leerwerkbedrijven van M&I/Partners helpt ons bij het zoeken naar een juiste verhouding tussen de investeringen in de ICT (kosten) en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit zeker in het licht van de ontwikkelingen rond de participatiewet en de rol van onze organisatie daarbij. Door de grote druk op de beschikbare middelen zal het “kostenaspect” een nog grotere rol gaan spelen.“

Doe mee met de ICT Benchmark Leerwerkbedrijven

Wilt u ook weten of uw leerwerkbedrijf veel of juist weinig uitgeeft aan ICT in vergelijking met andere leerwerkbedrijven? Bent u benieuwd hoe volwassen uw ICT-functie is? Wilt u samen met collega's op zoek naar best practices? Doe dan mee met de ICT Benchmark Leerwerkbedrijven

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

WSD van digitale strategie naar concreet actieplan

M&I/Partners heeft op verzoek van sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel een advies uitgebracht over een nieuwe digitale (I&A) strategie. Samen met directie, management, controllers en I&A-ondersteuning van WSD is daarom gewerkt aan de gewenste richting, inrichting en ondersteuning van de I&A-functie voor de komende jaren.

Lees verder

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten