WSD van digitale strategie naar concreet actieplan

M&I/Partners heeft op verzoek van sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel een advies uitgebracht over een nieuwe digitale (I&A) strategie. Samen met directie, management, controllers en I&A-ondersteuning van WSD is daarom gewerkt aan de gewenste richting, inrichting en ondersteuning van de I&A-functie voor de komende jaren.

Informatievoorziening en ICT oplossingen

De WSD begeleidt en ontwikkelt al jaren succesvol zoveel mogelijk mensen die behoren tot de Participatiewet naar een arbeidsplaats. Het domein van werk en inkomen, en specifiek de sector van sociaal werkbedrijven, is door de nieuwe wetgeving, veranderingen in de arbeidsmarkt en door de integrale aanpak in het sociaal domein aan behoorlijke verandering onderhevig. Deze veranderingen hebben behoorlijke gevolgen voor oplossingen op het gebied van informatievoorzienig en ICT.

Inrichting I&A-functie

Samen met directie, management, controllers en I&A-ondersteuning van WSD is daarom gewerkt aan de gewenste richting, inrichting en ondersteuning van de I&A-functie voor de komende jaren. Middels diverse interactieve workshops is bepaald welke belangrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen er zijn en hoe de WSD hierop kan inspelen. Bijvoorbeeld in het slimmer, efficiënter en effectiever (samen)werken.

Jeroen van den Bremer (hoofd I&A van de WSD):
“M&I/Partners heeft het management en kader op een enthousiaste wijze meegenomen in de vertaling van bedrijfsdoelstellingen naar informatievoorziening. De groep is ondersteund door een multidisciplinair team van M&I/Partners en heeft geleid tot een concreet actieplan dat door alle deelnemers is herkend en wordt onderschreven.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze opdracht of rondom het inrichten en optimaliseren van uw I&A-strategie binnen gemeenten contact op met Simon Does!

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap