Alles wat de Modelgemeente doet om haar inwoners te ondersteunen op het gebied van werk en inkomen, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd vatten we samen onder sociaal domein. Alle activiteiten binnen het sociaal domein zijn gebaseerd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Wet Inburgering. Binnen de Modelgemeente worden in het sociaal domein ook de taken op het gebied van leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer uitgevoerd. 

Ongeveer twee derde van de nettolasten van de Modelgemeente zijn toe te schrijven aan het sociaal domein. De modelgemeente is in staat integraal beleid te maken voor haar kwetsbare inwoners, haar taken efficiënter uit te voeren door de processen vanuit klantperspectief te herontwerpen, te werken vanuit een integraal klantbeeld, door datagedreven te werken ‘in control’ te zijn over de activiteiten die ze uitvoeren en repeterende administratieve processen te automatiseren door middel van robots (RPA). Hierbij werkt ze intensief samen met diverse ketenpartners. Dit alles met het doel om te komen tot betere dienstverlening en voorzieningen voor inwoners. 

Ontwikkelingen sociaal domein

Wij behandelen onderstaande ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

  • Werken vanuit klantperspectief
  • Datagedreven werken
  • In control

 

Terug naar de ModelgemeenteDe Modelgemeente heeft verschillende maatregelen genomen om aan de hulpvragen van haar inwoners tegemoet te komen. Het aanbieden van algemeen toegankelijke voorzieningen gericht op participatie en het voorkomen van lichte en zwaardere hu…

Lees verder

Om integraal te werken en (kwetsbare) inwoners op de juiste manier te helpen, is samenhang en samenwerking essentieel. De Modelgemeente heeft hierbij een belangrijke rol. De Modelgemeente faciliteert (keten)samenwerking en coördineert …

Lees verder

Het sociaal domein is verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de nettolasten van de Modelgemeente. Dit is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. De Modelgemeente stopt deze stijging door processen in te richten vanuit de klantreis van…

Lees verder