In control

Sociaal domein


Het sociaal domein is verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de nettolasten van de Modelgemeente. Dit is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. De Modelgemeente stopt deze stijging door processen in te richten vanuit de klantreis van kwetsbare inwoners en datagedreven te werken. Dit resulteert in betere en toegankelijkere dienstverlening voor inwoners, vermindering van administratieve lasten en een efficiëntere bedrijfsvoering door het meten van indicatoren voor effectmeting. Dit wordt versterkt door twee ontwikkelingen.

  1. De automatisering van eenvoudige, herhaalbare processen met behulp van Robotic Process Automation (RPA). Dit creëert ruimte voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners en geeft medewerkers meer tijd voor andere taken en/of aandacht voor inwoner, dienstverlening of verbetering van hulpverlening).
  2. Dashboards om de voortgang van dienstverlening, uitvoeringsprocessen en beleidseffecten te monitoren. Deze dashboards zijn (afhankelijk van het doel) beschikbaar voor managers, medewerkers van de Moelgemeente, en medewerkers en management van ketenpartners. Hierdoor kan de Modelgemeente sturen op de gewenste resultaten en de manier waarop deze worden bereikt. Een team van data-analisten ontwikkelt en beheert de dashboards voor de Modelgemeente. Inzicht van data leidt tot nieuwe informatie, zodat betere (beleids)keuzes gemaakt kunnen worden.

 

ICT-begroting Sociaal domein in control (structureel)

De kosten van het RPA-team en de RPA-software:
zie ICT-begroting Dienstverlening   

Ontwikkelen en beheren dashboards   

 


€  72.000


Toelichting ICT-begroting
Voor het (door)ontwikkelen en beheren van dashboards gaan wij uit van 2 fte, schaal 9.

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij samen met gepassioneerde en ervaren professionals werken aan uitdagende en impactvolle projecten in de overheid en zorg?

Bekijk onze vacatures