Datagedreven werken

Sociaal domein


Om integraal te werken en (kwetsbare) inwoners op de juiste manier te helpen, is samenhang en samenwerking essentieel. De Modelgemeente heeft hierbij een belangrijke rol. De Modelgemeente faciliteert (keten)samenwerking en coördineert door de inzet van slimme communicatietechnologieën tussen professionals onderling én in contact met burgers. Met het doel de dienstverlening en uiteindelijke hulpverlening te verbeteren.

Om deze werkwijze te ondersteunen, is het van belang dat medewerkers in het sociaal domein beschikken over de juiste gegevens op het juiste moment en van de juiste kwaliteit. Datagedreven werken vormt hiervoor de basis. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van landelijke gegevensstandaarden zoals het SUWI Gegevensregister en SGR.

Het datagedreven werken is gebaseerd op datamodellen die ontwikkeld zijn en actief beheerd worden. Door de juiste data inzichtelijk te maken en te interpreteren, kunnen betere keuzes gemaakt worden om bv administratietijd te verminderen, dienstverlening te verbeteren of voorzieningen toegankelijker te maken. De Wet aanpak meervoudige problematiek maakt het mogelijk om gegevens binnen het sociaal domein makkelijker uit te wisselen, vooral in gevallen van multiproblematiek. Dit geldt zowel binnen de taakvelden van het sociaal domein in de Modelgemeente als met de ketenpartners.

 

ICT-begroting Datagedreven werken

Begroting incidenteel

Realiseren API-koppelingen      

 

€ 2.000 per koppeling

Begroting structureel

(Door)ontwikkelen en beheren datamodellen

Periodiek toetsen datakwaliteit

Beheer en onderhoud API-koppelingen       

 

€ 34.000 

€ 22.000

€ 1.500 per koppeling

Toelichting ICT-begroting
Ten behoeve van het (door)ontwikkelen en beheren van datamodellen gaan wij uit van 0,4 fte, schaal 9 en 0,4 fte, schaal 10. Voor het periodiek toetsen van de datakwaliteit gaan we uit van 0,6 fte, schaal 9. We gaan ervan uit dat de Modelgemeente al gebruik maakt van servicebus software. De hierboven genoemde structurele kosten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van extra koppelingen.

 

Terug naar de ModelgemeenteWil jij samen met gepassioneerde en ervaren professionals werken aan uitdagende en impactvolle projecten in de overheid en zorg?

Bekijk onze vacatures