Neem deel aan de community


Oproep tot deelname: Waarom zou je het allemaal alleen doen?

Duizenden professionals in Nederlandse gemeenten werken aan informatiemanagement: I-visies, voorbereiden projecten, adviseren over portfolio’s en input leveren aan meerjarenbegrotingen voor ICT en informatievoorziening.

Het bijhouden van alle ontwikkelingen kost veel tijd:

 • Nieuwe wetgeving (ten aanzien van digitalisering);
 • Ontwikkelingen in de gemeente zelf/ bestuurlijke opgaven;
 • Ontwikkelingen in technologie.

Om dit te vertalen naar een doelgerichte digitaliseringsagenda voor jouw gemeente, kan daar een terugkerend goed gesprek en dialoog bij helpen. Waarom zouden we dat allemaal alleen doen?

Doel van de community

M&I/Partners kiest ervoor om de Modelgemeente als ''open source'' neer te zetten. Voor doorontwikkeling en beheer van het bestaande gedachtegoed van de Modelgemeente hecht M&I/Partners aan de volgende uitgangspunten:

 • We ontwikkelen de Modelgemeente samen met én door de gemeenten;
 • We zijn in gesprek met VNG over samenwerking;
 • We kiezen voor minimaal 3 themabijeenkomsten per jaar (max. 3 uur);
 • We bepalen de thema's in overleg met gecommitteerde deelnemers, zodat een mooie win-win situatie ontstaat;
 • De investeringen vanuit gemeenten schatten wij in op minimaal 20 uur per jaar (bijdragen aan Modelgemeente/bijwonen bijeenkomsten).

 Ons doel met de Modelgemeente

 • Zorgen dat de inhoud actueel blijft en dat er elk voorjaar een nieuwe versie uitkomt (ter inspiratie voor de voorjaarsnota);
 • Zorgen dat elke zomer een vertaling naar ICT-begroting gereed staat (ter ondersteuning van de najaarsnota);
 • Kapstok ontwikkelen van herkenbare lange termijn (bestuurlijke) opgaven van de lokale overheid. Dit om te zorgen dat de thema’s uit de Modelgemeente beter herkend worden en gekoppeld worden aan veelvoorkomende en herkenbare opgaven;
 • Wendbaarheid versus basiscapaciteit meenemen als thema.

Neem deel aan de sessies!

Voorwaarden

Intentieverklaring: vanuit uw organisatie minimaal 20 uur per jaar besteden aan het verbeteren van de Modelgemeente ten behoeve van de eigen doelstellingen die in het verlengde liggen van de doelen van het grotere geheel.

Iedere gemeente die meedoet kan aangeven waar zijn of haar behoefte ligt in de doorontwikkeling en waarom zij dat belangrijk vindt. M&I/Partners organiseert dat we dit gezamenlijk stap voor stap aanpakken. Daarover gaat de eerste sessie.

De Modelgemeente

Inspireert, Ordent, Is actueel, Sluit aan bij de P&C cyclus, Werkt als versneller

Neem deel aan de community!

Neem deel aan de community en praat en beslis mee over de toekomstbestendige Modelgemeente.

 • Community bijeenkomst: donderdag 23 mei van 14:00 - 16:30 met hightea in Zeist

Neem deel aan de community!