Algemene ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen


Bi-modaal sturen

De Modelgemeente maakt onderscheid tussen beheren, vernieuwen en innoveren waarbij de meeste aandacht naar Vernieuwen gaat. Voor de Modelgemeente is h…

Lees meer

Common Ground

Gommon Ground is de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, onder andere door gegevens en functionaliteit van elkaar los te koppel…

Lees meer

Datagedreven werken

Datagedreven (Beslissingen nemen en uitvoeren op basis van data analyse en feiten) werken staat bij gemeenten nog in de kinderschoenen en is – v…

Lees meer

Digitale veiligheid

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan gepaard met toenemende risico’s en onderlinge afhankelijkheden die niet meer beperkt zijn tot…

Lees meer

Financiering

De gemeentebegroting kent altijd een vertraging van minimaal een jaar tussen het aanvragen van middelen en het daadwerkelijk beschikbaar hebben er van…

Lees meer

Opgavegericht werken

Naast de reguliere werkprocessen werkt de Modelgemeente opgavegericht. Bij opgavegericht werken staan maatschappelijke opgaven centraal bij de samenwe…

Lees meer

Portfoliomanagement

In de Modelgemeente wordt portfoliomanagement gebruikt als procesinstrument voor het selecteren, prioriteren en bewaken aan de ontwikkeling van de org…

Lees meer

Smart City

De Modelgemeente is een slimme stad (smart city) waarbij informatietechnologie en het internet-of-things gebruikt worden om de stad te beheren en te b…

Lees meer

Wettelijke ontwikkelingen

Wet Open Overheid De Wet Open Overheid (Woo) heeft tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen da…

Lees meer