Dit onderdeel beschrijft de (ICT-)ontwikkelingen die de gehele organisatie beïnvloeden.

Algemene ontwikkelingen

 • Digitaal leiderschap 
 • Smart City
 • Digivaardig personeel
 • Digitaal samenwerken
 • Veranderende rol en positie van de ICT-afdeling
 • Grenzen vervagen
 • Opgavegericht werken
 • Transitieadviseur
 • Werken onder Architectuur
 • Samen Organiseren
 • Datagedreven werken
 • Ethisch bewustzijn

 

Terug naar de ModelgemeenteICT is één van de primaire productiefactoren én een maatschappelijke ‘enabler’ die nieuwe vraagstukken met zich meebrengt, nieuwe eisen stelt aan de organisatie en aanpassingen vraagt van bestuurde…

Lees verder

Nieuwe technologieën hebben samenlevingen fundamenteel getransformeerd. Een Smart City is een stad die gebruik maakt van technologie om de dienstverlening, leefbaarheid, duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid te verbeteren. Slimm…

Lees verder

Veranderingen op het gebied van digitalisering volgen elkaar in hoog tempo op. Het beïnvloedt hoe werknemers hun werk doen. Niet iedereen kan deze verandering gemakkelijk doorvoeren, daarom is aandacht voor de digivaardigheid van het p…

Lees verder

Door de mogelijkheden die hybride werken bieden zijn medewerkers steeds beter in staat te werken vanuit huis, waardoor zij niet meer gebonden zijn aan hun eigen regio voor werkgelegenheid. Dit wordt steeds vaker gezien als een kans, vooral …

Lees verder

Om de digitale transformatie te ondersteunen, moet de I&A-afdeling binnen twee verschillende besturingsparadigma’s werken. Naast de traditionele dienstverlening (het beheren en moderniseren van bestaande ICT-diensten) wordt van de…

Lees verder

De geografische beperkingen vallen weg. Er kan meer samengewerkt worden met andere gemeenten, inclusief het delen en uitwisselen van medewerkers. Data en kennis van de gemeente verspreiden zich steeds meer. Hierdoor is meer regie op de ket…

Lees verder

De Modelgemeente hanteert een opgavegerichte aanpak. Hierbij staan maatschappelijke opgaven centraal bij de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en inwoners. Maatschappelijke opgaven zijn vaak vraagstukken over verschillende bestuurslag…

Lees verder

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de adoptie en acceptatie van veranderingen binnen een organisatie. De Modelgemeente beschouwt ICT-projecten als, organisatieontwikkelingsprojecten met een belangrijke ICT-component. Dit betekent…

Lees verder

Het gemeentelijke informatielandschap is complex, waardoor vernieuwing, grip krijgen op eigen gegevens en voldoen aan privacywetgeving steeds moeilijker worden. De Modelgemeente zet in op het werken onder architectuur om daarmee de ICT-wend…

Lees verder

De structurele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening (Common Ground) is een operatie met een doorlooptijd van vijf tot tien jaar. In deze periode geeft de Modelgemeente met ketenpartners en leveranciers vorm aan dat nieuwe l…

Lees verder

Gemeenten staan nog aan het begin van datagedreven werken, maar willen deze stap snel zetten vanwege de grote belofte van datagedreven werken. Dit vraagt ontwikkeling bij de vraagkant (management, beleidsmakers, politici) en aanbodkant (ICT…

Lees verder

De Modelgemeente beoordeelt projecten op hun wettelijke, technische en maatschappelijke haalbaarheid. De Modelgemeente ontwikkelt een methode om projecten vanuit een ethisch perspectief te beoordelen, bijvoorbeeld via een Impact Assessment …

Lees verder

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden